เพิ่ม 4 จุดคัดกรองการเข้าพื้นที่บริเวณชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์

เพิ่ม 4 จุดคัดกรองการเข้าพื้นที่บริเวณชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์

เพิ่ม 4 จุดคัดกรองการเข้าพื้นที่บริเวณชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์

     เทศบาลนครสงขลา ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวและพักผ่อนบริเวณชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์ โดยก่อนเข้าพื้นที่ต้องผ่านการตรวจคัดกรอง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีจะจุดคัดกรองในการเข้าพื้นที่ จำนวน 4 จุด คือ
1. บริเวณวงเวียนสมิหลา (ทางเข้าไปยังศาลาไทย)
2. บริเวณวงเวียนประติมากรรมคนอ่านหนังสือ
3. บริเวณลานเก้าอี้ดำ หลังสนามกีฬาติณสูลานนท์
4. บริเวณลานวัฒนธรรม เทศบาลนครสงขลา ถนนชลาทัศน์


  ขอจึงขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากชนิดผ้าตลอดเวลาที่อยู่บริเวณชายหาด หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ที่สำคัญให้เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

เพิ่ม 4 จุดคัดกรองการเข้าพื้นที่บริเวณชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง :  เทศบาลนครสงขลา

Next Post

7 จุดจ.สงขลา สินค้าลดราคาอุปโภค-บริโภคช่วยประชาชน โดยกระทรวงพาณิชย์

Tue Jun 9 , 2020
7 จุดจ.สงขลา สินค้าลดราคาอุปโภค-บริโภคช่วยประชาชน โดยกระทรวงพาณิชย์       โครงการดี ๆ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ระดับอําเภอ” กลับมาอีกครั้ง ครั้งนี้เป็นล็อตที่ 4 ซึ่งถือเป็นล็อตพิเศษที่ลงไปถึงระดับอำเภอทั่วประเทศครอบคลุม 76 จังหวัด ซึ่งจะดำเนินการจัดสถานที่ลดราคาทั้ง 878 อำเภอ ภายในระยะเวลา 2 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน มิ.ย. – ก.ค. 63 การลดราคาจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 63 สำหรับสินค้าเด่นที่จะมีการลดราคาเป็นพิเศษประกอบด้วย 6 รายการ ได้แก่ 1.ข้าวสาร น้ำหนัก 5 กิโลกรัม ยี่ห้อ อคส. ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) จำหน่ายถุงละ 99 บาท 2.ไข่ไก่แพ็กละ 10 ฟองขาย […]
7 จุดจ.สงขลา สินค้าลดราคาอุปโภค-บริโภคช่วยประชาชน โดยกระทรวงพาณิชย์