โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศ ริมชายหาดชลาทัศน์ ชุมชนเก้าเส้ง จ.สงขลา

โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศ ริมชายหาดชลาทัศน์ ชุมชนเก้าเส้ง จ.สงขลา
โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศเพื่อลดผลกระทบจกการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและพายุซัดฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายหาดชลาทัศน์ ชุมชนเก้าเส้ง ต.บ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาโดยศูนย์วิจัยและฝีกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เทศบาลนครสงขลา เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มีค. 63 ด้วยการนำพันธุ์​ไม้นานาชนิดมาปลูก เจริญเติบโตขึ้นเพิ่มความร่มรื่นให้กับพื้นที่ชายหาด

ทางด้านกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ศวฝ.) เปิดเผยว่า การปลูกป่านิเวศเพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและพายุซัดฝั่ง ณ หาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา  โดยคณะวิจัยได้นำเสนอหลักการและรูปแบบการปลูกป่านิเวศ (Eco-forest) การคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม การเตรียมกล้าไม้ นอกจากนี คณะวิจัยได้ติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ ประเมินอัตราการรอดของต้นไม้ และตรวจวัดข้อมูลภาคสนามเพื่อใช้ศึกษาวิจัยด้านพลวัตคาร์บอน เช่น การตรวจวัดฟลักซ์ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดิน การตรวจวัดอัตราการหายใจของสิ่งมีชีวิตในดิน การตรวจวัดความชื้นตามลำดับชั้นดินในพื้นที่แปลงสาธิต

โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศเพื่อลดผลกระทบจกการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและพายุซัดฝั่ง
โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศเพื่อลดผลกระทบจกการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและพายุซัดฝั่ง
โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศเพื่อลดผลกระทบจกการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและพายุซัดฝั่ง
โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศเพื่อลดผลกระทบจกการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและพายุซัดฝั่ง
โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศเพื่อลดผลกระทบจกการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและพายุซัดฝั่ง

Next Post

ครม.อนุมัติหลักการ เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทพิเศษเข้ามาในประเทศไทยได้

พุธ ก.ย. 16 , 2020
 ครม.อนุมัติหลักการ เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต […]
ครม.อนุมัติหลักการ เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทพิเศษเข้ามาในประเทศไทยได้