กรมเกษตรสงขลาวางแผนช่วยเกษตรกรผ่านโควิด-19

กรมเกษตรสงขลาวางแผนช่วยเกษตรกรผ่านโควิด-19

กรมเกษตรสงขลาวางแผนช่วยเกษตรกรผ่านโควิด-19

     จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการประชุมหาทางช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อลดการเดินทางของเกษตรกรมาสำนักงานเกษตรอำเภอ และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา  ได้สั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งด้านการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำหนดให้มีการควบคุมการเข้า-ออกอาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการ โดยเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรคล้องคอหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ และมีการให้บริการเจลล้างมือ การวัดไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา จึงจะอนุญาตให้เข้าอาคาร การรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า พร้อมเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดให้มากขึ้น และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน ทั้งในห้องปฏิบัติงาน ห้องประชุม ลิฟต์โดยสาร และทางเดิน นอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการให้ข้าราชการสลับกันทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะทำงาน รวมทั้งเว้นระยะห่างจากเพื่อนร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 – 2 เมตร ตามมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ในส่วนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำให้สำนักงานเกษตรจังหวัดติดตามสถานการณ์ปัจจุบันในแต่ละพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตสินค้าที่จำเป็นต้องใช้งานในขณะนี้ เช่น หน้ากากผ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมจัดทำข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปขององค์กรเกษตรกร เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับพี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อได้อย่างสะดวก  พร้อมการสนับสนุนความรู้เกษตรกรทางออนไลน์ต่างๆเพื่อการลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตได้พร้อม กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปรับปรุงแอปพลิเคชั่น สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล หรือ Farmbook (ฟาร์มบุ๊ค) จากเดิมใช้ทะเบียนเกษตรกรเล่มฉบับ ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2562/63  เกษตรกรสามารถใช้งานแอปพลิเคชั่น Farmbook ในการแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ได้ 4 ประเภท คือ

1.การแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมา คือ ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ เช่น เนื้อที่ ที่ตั้ง พิกัด กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน

2.การติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูก ทั้งนี้แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชั่น สามารถลบ แก้ไข กรณีแจ้งปลูกผิด แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ แก้ไขที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น

3.การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วม และผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ

4.การคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์กำไร และราคาขาย

กรมเกษตรสงขลาวางแผนช่วยเกษตรกรผ่านโควิด-19
กรมเกษตรสงขลาวางแผนช่วยเกษตรกรผ่านโควิด-19
กรมเกษตรสงขลาวางแผนช่วยเกษตรกรผ่านโควิด-19
กรมเกษตรสงขลาวางแผนช่วยเกษตรกรผ่านโควิด-19
กรมเกษตรสงขลาวางแผนช่วยเกษตรกรผ่านโควิด-19
กรมเกษตรสงขลาวางแผนช่วยเกษตรกรผ่านโควิด-19

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: songkhlatoday

อ้างอิง: สวท.สงขลา , Songkhlatoday

Next Post

กรมปศุสัตว์เผยสงขลาผลิตไข่ไก่ได้ล้านฟอง ย้ำกักตุนผิดกฎหมาย

Mon Mar 30 , 2020
กรมปศุสัตว์เผยสงขลาผลิตไข่ไก่ได้ล้านฟอง ย้ำกักตุนผิดกฎหมาย      ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 หลังมีการประกาศมาตรการ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ทำให้ประชาชนแห่ไปซื้อของกักตุนซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ไข่ไก่ทำให้มีประเด็นไข่ไก่ขาดตลาดและไข่ไก่ราคาสูงขึ้นจากการฉวยโอกาสปรับราคาซึ่งผิดกฎหมาย  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ชี้แจงว่า สงขลาไม่ต้องกังวลเรื่องการกักตุนไข่ไก่ เพราะไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ขอให้ประชาชนจับจ่ายซื้อได้ตามปกติไม่ต้องกังวลใจ ย้ำว่าสงขลาเป็นฐานผลิตไข่ไก่เพื่อการส่งออกและส่งจำหน่าย ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ณ ปัจจุบันนี้มีแม่ไก่ไข่ประมาณกว่า 1 ล้าน 3 แสนตัว และผลิตไข่ไก่ได้วันละ 1 ล้านฟอง ซึ่งนับว่ามีความเพียงพอสำหรับผู้บริโภคและการส่งออกอย่างแน่นอนได้โดยอย่าตื่นตระหนกซื้อสำรองไข่ไก่ไว้ในปริมาณมากๆ หากเก็บรักษาไม่ดีไข่จะเน่าเสียได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนในจังหวัดสงขลาไม่จำเป็นต้องกักตุนไข่ไก่และขอความร่วมมือผู้ค้าจำกัดปริมาณการจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนซื้อได้อย่างทั่วถึง หากพบประชาชนเห็นร้านค้าที่จำหน่ายเกินราคาโปรดโทรแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง จะดำเนินคดีทางกฎหมายจริง..! HATYAITODAYNEWS ภาพ: HATYAITODAYNEWS อ้างอิง: ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
กรมปศุสัตว์เผยสงขลาผลิตไข่ไก่ได้ล้านฟอง ย้ำกักตุนผิดกฎหมาย