รวมเที่ยวบินที่เปิดให้บริการที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เดือนพ.คนี้

รวมเที่ยวบินที่เปิดให้บริการที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เดือนพ.คนี้

รวมเที่ยวบินที่เปิดให้บริการที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เดือนพ.คนี้

         บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) แจ้งเตือนผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด – 19 ให้ตรวจสอบประกาศ / คำสั่งของจังหวัดปลายทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง    ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ที่สายการบินเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ จำนวน 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยเวียตเจ็ท

     เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงมีมาตรการกำหนดให้ผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกท่าอากาศยาน จะต้องผ่านจุดตรวจเช็กอุณหภูมิร่างกาย และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ท่าอากาศยาน หากการคัดกรองพบว่าผู้โดยสารมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือไม่สวมหน้ากากอนามัย เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานมีสิทธิปฏิเสธการให้เข้าพื้นที่ท่าอากาศยานได้

      นอกจากนี้ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตรวจสอบประกาศ / คำสั่งของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เพื่อปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง สำหรับจังหวัดที่ท่าอากาศยานของ ทอท.ตั้งอยู่ และมีประกาศ / คำสั่งที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามระเบียบข้องบังคับ

 รวมเที่ยวบินที่เปิดให้บริการที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

 รวมเที่ยวบินที่เปิดให้บริการที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ท่าอากาศยานหาดใหญ่

Next Post

สถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 11 พ.ค. 2563

จันทร์ พ.ค. 11 , 2020
สถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 11 พ.ค. 2563 ติดเชื้อสะส […]