จัดหางานจังหวัดสงขลาให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติทำงานอย่างถูกกฎหมายในไทยเป็นกรณีพิเศษ

จัดหางานจังหวัดสงขลาให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติทำงานอย่างถูกกฎหมายในไทยเป็นกรณีพิเศษ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เห็นชอบผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเลี่ยงการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 กลุ่ม ได้แก่ 

3b31083afa107d0e35059891f40da978 small HATYAITODAY

1.กลุ่มคนต่างด้าวที่มีนายจ้าง และนายจ้างประสงค์จะจ้างงาน 

2.กลุ่มคนต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงาน (ไม่มีนายจ้าง) 

3.กลุ่มผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี    

0e2d6941269f800728d3daf2f57df662 small HATYAITODAY

โดยให้นายจ้างยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กรมการจัดหางานกำหนด ผ่านระบบออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2564 และเข้าตรวจคัดกรอง โควิด-19 และโรคต้องห้ามและประกันสุขภาพ ระยะ 2 ปี ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 พร้อมจัดทำประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เมื่อผ่านการตรวจคัดกรอง โควิด-19 แล้วให้นายจ้างที่ประสงค์จะรับเข้าทำงานยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 

bbd8dd0028e5446950e31cbe5068dbdf small HATYAITODAY

จากนั้นให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานไปปรับปรุงทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลังของบัตร ตามที่กรมการปกครองกำหนด    พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน แจ้งข้อมูลความต้องการแรงงานที่แท้จริงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากไม่ดำเนินการและตรวจสอบพบภายหลังว่าปกปิดข้อมูล และใช้แรงงานผิดกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง :   จัดหางานจังหวัดสงขลา 

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 19 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 171 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Tue Jan 19 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 19 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 171 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     วันอังคารที่ 19  มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย     ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 171  ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)   สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้  HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01