ปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน คุมการประมงเพื่อคุ้มครองปลามีไข่ ย้ำท่องเที่ยวได้ปกติ

ปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน คุมการประมงเพื่อคุ้มครองปลามีไข่

วันที่ 31 มี.ค. 64 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เผย​กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ โดยกรมประมง ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามันประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย.64 แต่ในด้านของการท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ปกติ
โดยมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นมาตรการฯ บังคับใช้ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลการแพร่กระจายของสัตว์น้ำ สามารถคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงได้อย่างยั่งยืน ได้มีการประกาศใช้มาอย่างยาวนานกว่า 36 ปี (เริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2528) มีการปรับปรุงมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะของทรัพยากรสัตว์น้ำ​ สิ่งแวดล้อมและสังคมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะเป็นความผิดตามมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 30 ลบ. โดยขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมง หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและต้องได้รับโทษทางปกครอง

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

เปิดสนามลู่ยางอ่างน้ำ ม.อ.หาดใหญ่ เปิดให้เข้าใช้บริการทุกวัน เวลา 5.00-22.00 น.

พฤหัส เม.ย. 1 , 2021
เปิดสนามลู่ยางอ่างน้ำ ม.อ.หาดใหญ่ เปิดให้เข้าใช้บร […]