ปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน คุมการประมงเพื่อคุ้มครองปลามีไข่ ย้ำท่องเที่ยวได้ปกติ

ปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน คุมการประมงเพื่อคุ้มครองปลามีไข่

วันที่ 31 มี.ค. 64 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เผย​กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ โดยกรมประมง ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามันประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย.64 แต่ในด้านของการท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ปกติ
84092511 501706717155775 1856028958294802432 n HATYAITODAY
โดยมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นมาตรการฯ บังคับใช้ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลการแพร่กระจายของสัตว์น้ำ สามารถคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงได้อย่างยั่งยืน ได้มีการประกาศใช้มาอย่างยาวนานกว่า 36 ปี (เริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2528) มีการปรับปรุงมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะของทรัพยากรสัตว์น้ำ​ สิ่งแวดล้อมและสังคมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
83608857 507513863241727 4095853359481749504 n HATYAITODAY
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะเป็นความผิดตามมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 30 ลบ. โดยขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมง หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและต้องได้รับโทษทางปกครอง

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

เปิดสนามลู่ยางอ่างน้ำ ม.อ.หาดใหญ่ เปิดให้เข้าใช้บริการทุกวัน เวลา 5.00-22.00 น.

Thu Apr 1 , 2021
เปิดสนามลู่ยางอ่างน้ำ ม.อ.หาดใหญ่ เปิดให้เข้าใช้บริการทุกวัน เวลา 5.00-22.00 น.  ช่วงเย็นวันที่ 31 มี.ค. 64 ที่ บริเวณสวนหย่อมริมอ่างน้ำ ม.อ. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสนามลู่ยางอ่างน้ำ ม.อ. พร้อมกิจกรรมฉลอง 1,000,000 กม. เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ และ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 ร่วมนำวิ่งในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 500 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติรอบอ่างน้ำ ม.อ. โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำลู่ยางสังเคราะห์รอบอ่างน้ำบนพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมของวิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย ช่วยลดแรงกระแทกสำหรับการเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนพร้อมปรับปรุงทัศนียภาพ ร่มรื่นสวยงาม เหมาะกับการออกกำลังกาย โดยเปิดให้เข้าใช้บริการทุกวัน เวลา 5.00-22.00 น. สำหรับสนามลู่ยางริมอ่างน้ำ มีความยาว 1.30 กม. พื้นที่โดยรวม ประมาณ 1,320 ตาราเมตร ความกว้าง 2.5 เมตร ลู่ยางมีตัวเลขแสดงระยะทางวิ่ง บริเวณจุดเดินวิ่ง รองรับได้ผู้ออกกำลังกาย ประมาณ 900-1,000 คน ต่อช่วงเวลางบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน  2,500,000 บาท จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2564 สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ และในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมฉลองครบรอบ 1,000,000 ก.ม. (หนึ่งล้านกิโลเมตร) VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ ซึ่งเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส  ณ บริเวณสวนหย่อมริมอ่างน้ำ ม.อ. มีกิจกรรมพิเศษ ฉลอง1,000,000 กม. 5 สนาม 5 บาท โดยผู้สมัครร่วมกิจกรรมในอัตรา 399 บาท  รับเสื้อ  1 […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01