จังหวัดสงขลา ประกาศวันหยุดราชการ วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2563 จันทร์ที่ 25 พ.ค. 63

จังหวัดสงขลา ประกาศวันหยุดราชการ วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2563 จันทร์ที่ 25 พ.ค. 63

จังหวัดสงขลา ประกาศวันหยุดราชการ วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2563 จันทร์ที่ 25 พ.ค. 63

       นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี ได้กำหนดให้ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวัน และเวลาดังกล่าว ให้วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เป็นวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) แต่ถ้าไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ในวัน และเวลา ดังกล่าว ให้วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เป็นวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2563

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ให้ถือเป็นหลักการว่ากรณีวันหยุดราชการประจำปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน ดังนั้น จึงประกาศให้วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ (ชดเชย)

จังหวัดสงขลา ประกาศวันหยุดราชการ วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2563 จันทร์ที่ 25 พ.ค. 63 จังหวัดสงขลา ประกาศวันหยุดราชการ วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2563 จันทร์ที่ 25 พ.ค. 63

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : จังหวัดสงขลา

Next Post

จังหวัดสงขลา การ์ดอย่าตก เหลือผู้ป่วยโควิด-19 อีกแค่ 3 รายเท่านั้น

Wed May 20 , 2020
สงขลาการ์ดอย่าตก เหลือผู้ป่วยโควิด-19 อีกแค่ 3 รายเท่านั้น วันนี้ 20 พ.ค. 63 ยอดผู้ป่วยจังหวัดสงขลา คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เพิ่มขึ้นมาเป็นเวลา 12 วันแล้ว ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายรักษามาตรฐานนี้ไว้อย่าให้การ์ดตก ช่วยกันทำให้จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดปลอดเชื้อ อย่างไรก็ตามถึงแม้ผู้ป่วยรายใหม่จะลดจำนวนติดต่อมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ต้องดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง สถานที่ใดที่มีความหนาแน่นของประชาชน ขอให้หลีกเลี่ยง หากเลี่ยงไม่ได้ ก็ขอให้ดูแลตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง ที่ยังเป็นเรื่องสำคัญ ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ HATYAITODAYNEWS อ้างอิง :สาธารณสุข จังหวัดสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
โควิด-19