ยืนยัน ! ครม.มีมติประกาศวันหยุดยาว 4 วัน ไม่นับรวมกับวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

ยืนยัน ! ครม.มีมติประกาศวันหยุดยาว 4 วัน ไม่นับรวมกับวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันที่ 24 มิ.ย. 63 ทางเพจ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประกาศยืนยันถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมทำเนียบรัฐบาล ครม.มีมติให้หยุดชดเชยช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนาจำนวน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 ก.ค. 63 นี้ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

ทั้งนี้ประเด็นเรื่องครม. อนุมัติเพิ่มวันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา หยุดยาว 4 วัน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นวันจันทร์ที่ 6 และ 7 ก.ค. ซึ่งวันหยุดดังกล่าว ไม่นับรวมกับวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ โดยวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 3 วัน ยังคงมีอยู่เช่นเดิม เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่ www.prd.go.th หรือโทร 02-618-2323

วันหยุด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

Next Post

วิธีปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ

พฤหัส มิ.ย. 25 , 2020
ใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่ได้รับพิษอย่างต่อเนื่องเ […]
แมงกะพรุน