Pgslot

ราชกิจจาฯ ประกาศยกระดับล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด มีผลบังคับใช้ 20 ก.ค. 2564 - HATYAITODAY ราชกิจจาฯ ประกาศยกระดับล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด มีผลบังคับใช้ 20 ก.ค. 2564 - HATYAITODAY

ราชกิจจาฯ ประกาศยกระดับล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด มีผลบังคับใช้ 20 ก.ค. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศยกระดับล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด มีผลบังคับใช้ 20 ก.ค. 2564

วันที่ 18 ก.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ใจความว่า โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการกลายพันธุ์ เป็นหลายสายพันธ์ุยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

218396476 1217654655367005 1101215937695660116 N

ซึ่งรัฐบาลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ได้ดำเนินการอย่างเข้มแข็ง และจริงจังในการเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจคัดกรอง การรักษาพยาบาล และการเร่งรัดการจัดฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

219211652 1217654698700334 2029480668985656431 N

อย่างไรก็ตามเมื่อได้มีการประเมินสถานการณ์ภายหลังปรากฏว่ายังไม่ชะลออัตราการเพิ่มของจำนวนผู้ติดเชื้อ และจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอาการ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่มผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคหลายจังหวัด ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มต่อเนื่อง  ซึ่งมักเป็นการติดเชื้อจากการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัว และชุมชน

218905912 1217654738700330 4389188287103977376 N

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้นจากข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด

218864804 1217654785366992 7606746167421746229 N

ทั้งนี้ในประกาศข้อกำหนดดังกล่าว มีมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด 11 ข้อ ใจความสรุป คือ 

 •  ปรับปรุงเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นสีแดงเข้ม)
 •  พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน
 •  พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามออกนอกเคหสถาน 21.00 – 04.00 ของวันรุ่งขึ้น
 •  จำหน้ายอาหารได้จนถึง 20.00 น. ห้ามนั่งในร้าน
 •  ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดบริการได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านยา พื้นที่ฉีดวัคซีน หรือบริการทางการแพทย์ของรัฐ จนถึง 20.00 น.
 •  โรงแรม เปิดได้ตามปกติ แต่งดจัดประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง
 •  ร้านสะดวกซื้อ ตลาด เปิดได้ถึง 20.00 น.
 •  ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 5 คน
 •  ขนส่งสาธารณะ จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 50% ของความจุ
 •  ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดและเต็มจำนวน
 •  ภาคเอกชน จำเป็นให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเช่นเดียวกัน
 •  บังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนด 14 วัน ประเมินสถานการณ์ทุก 7 วัน
 • ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็น 13 จังหวัด เพิ่ม จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.พระนครศรีอยุธยา 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป ยกเว้นมาตรการขนส่งสาธารณะข้อ 6 ให้มีผลตั้งแต่วันที่  21 ก.ค. 2564

219596758 1217654272033710 4291319462373246214 N
218127912 1217654342033703 4492028950660304593 N
218185807 1217654432033694 348138460181892164 N
204214128 1212306959235108 5027935423195725935 N
218426226 1217654528700351 867178569827018869 N
218988228 1217654575367013 5680947809838814989 N

อ้างอิง : ราชกิจจานุเบกษา

Next Post

นายกหาดใหญ่ (พี่หลวงคร) สั่งติดตามการสั่งจองวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Sun Jul 18 , 2021
นายกหาดใหญ่ (พี่หลวงคร) สั่งติดตามการสั่งจองวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันที่ 18 ก.ค. 64 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายนางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายณตฤณ เพ็ชรมี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และนายภัคพงศ์ ดำแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม เดินทางไปราชการเพื่อติดตามการสั่งจองวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม จำนวน 50,000 โด๊ส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขณะนี้การติดตามดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการประกาศรายชื่อ อปท.เพื่อรับการจัดสรรและปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป  โดยางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งกรณีเปิดจองฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนทั่วไปว่า   แจ้งกำหนดการเปิดจองสิทธิ์วัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 18 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยจำกัดผู้จองสิทธิ์รอบแรกจำนวน 40,000 คน สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  สำหรับช่องทางและขั้นตอนการจองสิทธิ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป โปรดติดตามข่าวอย่างเป็นทางการจากเพจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เท่านั้น ทั้งนี้ได้มีการระบุถึงอัตราราคาดังกล่าวรวมค่าประกันผลข้างเคียงแล้ว […]
ปกข่าว 01