กอ.รมน.ภาค 4 โชว์ผลงาน 2 ปี แก้ปัญหาชายแดนใต้ กวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจัง

กอ.รมน.ภาค 4 โชว์ผลงาน 2 ปี แก้ปัญหาชายแดนใต้ กวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจัง

   วันนี้ 18 ก.ย. 2563 เวลา 11.00 น. ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมแถลงผลการปฏิบัติงานรอบ 2 ปี ขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่อไป โดยมี พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนส่วนราชการในพื้นที่ร่วมประชุม โดยผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 2 ปี พบสถิติคดีความมั่นคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขครบวงจร ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้การทำงานตลอด 2 ปี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ปรับแผน เน้นทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะการตั้งชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เพื่อเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชนและหมู่บ้าน ในลักษณะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้าน ทำให้จำกัดเสรีการเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ผลเป็นอย่างดี นอกจากการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัยแล้ว ในห้วงปีที่ผ่านมา เรายังต้องเผชิญกับวิกฤติ การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียและพม่าซึ่งมีการระบาดของโรครุนแรง แต่ด้วยความร่วมมือ ช่วยกันทำงานของทุกภาคส่วน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่

กอ.รมน.ภาค 4 โชว์ผลงาน 2 ปี แก้ปัญหาชายแดนใต้ กวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจัง

โดยมีหลักสำคัญว่า ต้องไม่มีผู้ที่มีเชื้อหลุดลอดเข้ามาตามแนวชายแดนโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองของสาธารณสุขโดยเด็ดขาด ทำให้เราสามารถสกัดกั้น ป้องกันตามแนวชายแดนได้เห็นผลอย่างมีประสิทธิภาพ จากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งมิติของความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น รวมถึงด้านเศรษฐกิจที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับ 3 เหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่เอื้อต่อภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั่นคือ “การแก้ปัญหาด้วยความจริง และความโปร่งใส” ประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย สิ่งนี้จะนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อจากนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่น มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกฝ่ายไม่ว่า ทหาร ตำรวจ ปกครอง มีมุ่งมั่นและพร้อมรับใช้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข

กอ.รมน.ภาค 4 โชว์ผลงาน 2 ปี แก้ปัญหาชายแดนใต้ กวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจัง

กอ.รมน.ภาค 4 โชว์ผลงาน 2 ปี แก้ปัญหาชายแดนใต้ กวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจัง

กอ.รมน.ภาค 4 โชว์ผลงาน 2 ปี แก้ปัญหาชายแดนใต้ กวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจัง

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

Next Post

รวมมาตรการคุมเข้มต้านโควิด-19 รอบใหม่ หลังมีผู้ที่เคยติดเชื้อเสียชีวิต

Sat Sep 19 , 2020
รวมมาตรการคุมเข้มต้านโควิด-19 รอบใหม่ หลังมีผู้ที่เคยติดเชื้อเสียชีวิต    เมื่อวานนี้ (18/9/63) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 ได้ออกมาแถลงข่าว ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต คือ เจ้าหน้าที่สถานทูตไทย ปฏิบัติงานเป็นล่ามประจำสำนักงานแรงงาน ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งกรมควบคุมโรค ยืนยันว่าผู้ป่วยรายนี้ติดเชื้อจากซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ช่วง มิ.ย. – ก.ค. นำมารักษาตัวที่ไทยช่วงปลายเดือน ส.ค. – ก.ย. ไม่พบเชื้อโควิด-19 แล้ว ตอนนี้ทั้งประเทศไทยหวั่นใจ ขณะที่โลกกำลังเผชิญสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ประเทศไทย จึงเตรียมมาตรการเพื่อรองรับการแพร่ระบาด ด้วยมาตรการ ดังนี้ 1. มท. สั่งคุมเข้ม ตั้งจุดตรวจ สกัดการลักลอบข้ามพรมแดน 2. สธ. วางระบบสาธารณสุขและระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ กระจายเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ไปยังพื้นที่เสี่ยง สำรองใช้ 3 เดือน 3.รัฐบาลจัดสถานที่สำหรับเป็นที่กักตัวผู้เดินทางมาจาก ตปท. เพื่อเฝ้าระวัง […]
รวมมาตรการคุมเข้มต้านโควิด-19 รอบใหม่ หลังมีผู้ที่เคยติดเชื้อเสียชีวิต