สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง

   วันนี้ (24 ก.ย. 63) เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา และทอดพระเนตรการดำเนินงานห้องสมุด กิจกรรมการบำบัด ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นางณิชกมล ไตรรัตนคุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เฝ้ารับเสด็จ ณ เรือนจำกลางสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางสงขลา จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Art Library เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังโทษสูงที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพสาขาต่างๆ ได้แสดงความสามารถ ด้านงานช่างจัดทำห้องสมุด ตั้งแต่การก่อสร้างอาคาร การออกแบบจัดทำวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงการจัดทำงานเทคนิคห้องสมุด โดยเรือนจำกลางสงขลา เป็นเรือนจำความมั่นคงสูง สังกัดการบริหารราชการส่วนกลาง มีฐานะเป็นเรือนจำประธานเขต กำกับดูแลเรือนจำและทัณฑสถาน เขต 9 รวม 12 แห่ง มีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังชาย โทษจำคุกถึงประหารชีวิต ปัจจุบันจำนวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น 4,180 คน มีพื้นที่ภายในกำแพง 3 ไร่ และภายนอก 180 ไร่ มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 113 คน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทัณฑสถานหญิงสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทรงเปิด“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงสงขลา Boutique Library เป็นห้องสมุดที่มีสีสัน ใช้ศิลปะประดิษฐ์ งานผ้า งานฝีมือผู้ต้องขังหญิงมาจัดเป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างบรรยากาศในห้องสมุดให้มีความน่าสนใจ ทั้งด้านการอ่าน การเขียน การวาด เป็นห้องสมุดที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง โดยทัณฑสถานหญิงสงขลา เป็นเรือนจำที่ควบคุมผู้ต้องขังหญิง มีกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 30 ปี ปัจจุบันมีจำนวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1, 400 คน มีพื้นที่ภายในกำแพง 7 ไร่ และภายนอก 30 ไร่ มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 86 คน

ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทรงเปิด“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ซึ่งเน้นการให้บริการตอบสนองผู้ใช้ที่มีความสนใจเรื่องการบันเทิง กีฬา นันทการ สุขภาพ ในรูปแบบ Sport Library โดยทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เป็นเรือนจำที่ควบคุมผู้ต้องขังชายที่กระทำความผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และความผิดอื่น ๆ ที่มีพฤติการณ์เสพยาเสพติดให้โทษ ที่มีกำหนดโทษไม่เกิน 30 ปี ปัจจุบันมีจำนวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น 3, 345 คน มีพื้นที่ภายในกำแพงไร่ 66 ไร่ และภายนอก 136 ไร่ มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 127 คน

ทั้งนี้ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทั้ง 3 แห่ง เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2546 ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีสื่อทรัพยากรสารสนเทศ รวมกว่า 30, 000 รายการ มีบริการห้องสมุดสาขา ห้องสมุดเคลื่อนที่ประจำแดน เพื่อกระจายบริการด้านการอ่านให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

พล.อ.ประวิตร เข้มสั่งรับมือกับภัยคุกคามทางทะเลที่กระทบผลประโยชน์ชาติ จาก COVID-19

Fri Sep 25 , 2020
พล.อ.ประวิตร เข้มสั่งรับมือกับภัยคุกคามทางทะเลที่กระทบผลประโยชน์ชาติ จาก COVID-19 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำ รองนรม. เปิดเผยว่า เมื่อ 24 ก.ย. 63 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ 2/63 ณ สมช. ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามทางทะเลที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติและเตรียมแผนรองรับอย่างเป็นระบบ ที่ประชุมรับทราบ สรุปการประเมินสถานการณ์ทางทะเล ที่มีผลกระทบหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พบว่า ภาพรวมสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลตึงเครียดขึ้น มีการเผชิญหน้าระหว่างประเทศทางทะเลมากขึ้น ระบบการปฏิบัติการความมั่นคงทางทะเลถูกลดขีดความสามารถลง จากการงด เลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรมความร่วมมือทางทะเล ซึ่งองค์กรและหน่วยงานทางทะเลระหว่างประเทศ ได้กำหนดมาตรการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดตามมาอย่างต่อเนื่อง พบการลักลอบเข้าเมืองทางทะเลของกลุ่มชาวโรฮีนยาจากบังคลาเทศไปยังมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังพบอัตราการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือสูงขึ้น ขณะที่การปฎิบัติการช่วยเหลือทางทะเลมีความยากลำบากขึ้น เนื่องจากหลายประเทศไม่อนุญาตให้เรือที่พบผู้ติดเชื้อเข้าเทียบท่า ในขณะเดียวกัน ผลกระทบเศรษฐกิจทางทะเล พบการทำประมงผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น จากการระดมทรัพยากรทางทะเลของประเทศต่างๆ ซึ่งแรงงานภาคประมงผิดกฎหมาย ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยังมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งหดตัวลง การขนส่งสินค้าทางทะเลลดลง การผลิตน้ำมันดิบลดลง […]
พล.อ.ประวิตร เข้มสั่งรับมือกับภัยคุกคามทางทะเลที่กระทบผลประโยชน์ชาติ จาก COVID-19