ขอเชิญร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 4309 (สามแยกทุ่งหวัง – สงขลา)

ขอเชิญร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 4309 (สามแยกทุ่งหวัง – สงขลา)

      แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1  ขอเชิญร่วมการประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอน สามแยกทุ่งหวัง – สงขลา ระหว่าง กม.3+750 – กม.7+679 ( ถนนสงขลา-นาทวี ช่วง บ้านชุมพอ – บ้านสวนตูล)

    ซึ่งกิจกรรมในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ขอเชิญร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 4309 (สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา)

    นายพิศาล ขวัญปลอด หมวดทางหลวงสงขลา ในสังกัดแขวงทางหลวงสงขลา จะดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและ ภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินการและลดความขัดแย้วที่อาจเกิดขึ้น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

Next Post

ชาวบ้านจะนะ 50 คนเดินทางเข้ายึดหน้าทำเนียบรัฐบาลยืนยันให้ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

Thu Dec 10 , 2020
ชาวบ้านจะนะ 50 คนเดินทางเข้ายึดหน้าทำเนียบรัฐบาลยืนยันให้ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมจะนะ       วันนี้ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 16:00 น ชาวบ้านจะนะจำนวน 50 คนได้เดินทางเข้าพื้นที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อยืนยันเจตนารมณ์สื่อสารต่อสาธารณะให้ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมจะนะ การขึ้นกรุงเทพฯ ครั้งนี้​ ชาวจะนะตั้งใจจะสื่อสารกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศในการยุติดำเนินการขั้นตอนอุตสาหกรรมจะนะ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งอ.จะนะ เป็นผังสีม่วงแห่งอุตสาหกรรม ตามที่รัฐบาลคสช.ผนวกกับTPI​  ซึ่งหลายครั้งที่ชาวบ้านฝ่านค้านออกมายื่นหนังสือและจัดเวที คัดค้านอุตสหกรรม  แต่ก็ไม่เป็นผล โครงการอุตสาหกรรมจะนะยังดำเนินต่อไป   ทางรัฐบาล ได้มีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์และรั้วลวดหนาม กั้นสะพานชมัยมรุเชฐ ทำให้ชาวบ้านเข้าไม่ถึงจุดหมายที่วางไว้  ชาวบ้านจึงต้องปักหลักอยู่พื้นที่บริเวณนั้น  โปรดติดตามอย่างใกล้ชิดว่ารัฐบาลจะเข้าสลายกลุ่มชาวบ้านจะนะในครั้งนี้หรือไม่​ และอยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนมาเยี่ยมให้กำลังใจกับชาวบ้านจะนะ อย่างต่อเนื่องด้วย HATYAITODAYNEWS อ้างอิง :  นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ชาวบ้านจะนะ 50 คนเดินทางเข้ายึดหน้าทำเนียบรัฐบาลยืนยันให้ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมจะนะ