ประชาสัมพันธ์ชาวสงขลาโปรดเลี่ยงเส้นทางกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลจัดขึ้นในวันอาทิตย์ 1 พ.ย.63

ประชาสัมพันธ์ชาวสงขลาโปรดเลี่ยงเส้นทางกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลจัดขึ้นในวันอาทิตย์ 1 พ.ย.63
  เนื่องด้วย มูลนิธิมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งได้จัด กิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ปีที่ ๓ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันอาทิตย์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สนามติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา สำหรับนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอนลำดับที่ 1 ชาย และหญิง ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักวิ่งคนไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น
 ซึ่งกิจกรรมกำหนดจัดเดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ ที่1 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 04.00 น – 09.00 น โดยใช้เส้นทางถนนชลาทัศน์-เก้าเส้ง
ถนนไทรบุรีและถนนสงขลา-นาทวีในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
ผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดระมัดระวังหรือเลี่ยง โดยกิจกกรมจะใช้เส้นทางดังนี้
1.ถนนไทรบุรี ตั้งแต่แยกเก้าเส้ง-แยกสำโรง
2.ถนนสงขลา-นาทวี ตั้งแต่แยกสำโรง-ร้านเรือนไผ่
โดยใช้ช่องจราจรขาออกจากเมืองสงขลาเป็นช่องนักวิ่งและให้รถวิ่งสวนทางกันในช่องจราจรขาเข้าเมือง จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
  ประชาสัมพันธ์ชาวสงขลาโปรดเลี่ยงเส้นทางกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลจัดขึ้นในวันอาทิตย์ 1 พ.ย.63   ประชาสัมพันธ์ชาวสงขลาโปรดเลี่ยงเส้นทางกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลจัดขึ้นในวันอาทิตย์ 1 พ.ย.63   ประชาสัมพันธ์ชาวสงขลาโปรดเลี่ยงเส้นทางกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลจัดขึ้นในวันอาทิตย์ 1 พ.ย.63   ประชาสัมพันธ์ชาวสงขลาโปรดเลี่ยงเส้นทางกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลจัดขึ้นในวันอาทิตย์ 1 พ.ย.63

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : งานเทศกิจเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา

Next Post

บรรยากาศลอยกระทงในพื้นที่หาดใหญ่-สงขลา ประจำปี 2563

Sun Nov 1 , 2020
บรรยากาศลอยกระทงในพื้นที่หาดใหญ่-สงขลา ประจำปี 2563 วันที่ 31 ต.ค. 63 ตรงกับประเพณีลอยกระทงของชาวไทยโดยวันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ โดยมีความเชื่อว่าเป็นพิธีรับเสด็จพระพุทธองค์กลับลงมาจากสวรรค์ หลังเสด็จไปโปรดพุทธมารดา บูชารอยพระพุทธบาท บูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บ้างก็เชื่อว่าบูชาพระอุปคุตเถระ หรือเป็นการบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อแต่ปัจจุบันนิยม ทำเพื่อขอขมา และระลึกถึงคุณพระแม่คงคา ที่ได้อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ แก่มนุษย์ โดยประเพณีลอยกระทง มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และสืบสานอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบัน สถานที่จัดงานประกอบไปด้วยบริเวณศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นสถานที่จัด งานสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 , บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ , หนูน้อยรักษ์ไทย ประจำปี 2563 , การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านท้องถิ่น , นิทรรศการสืบสานประเพณีลอยกระทง […]
บรรยากาศลอยกระทงในพื้นที่หาดใหญ่-สงขลา ประจำปี 2563