พี่น้องเกษตรกรเตรียมรับมาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน สู้ภัย COVID-19

พี่น้องเกษตรกรเตรียมรับมาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน สู้ภัย COVID-19 

พี่น้องเกษตรกรเตรียมรับมาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน สู้ภัย COVID-19 

           นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ธ.ก.ส. จึงได้จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละ ไม่เกิน 10,000 บาท

โดยกำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ไม่ต้องใช้หลักประกันและสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น กรณีรายเดือน งวดละ 429.17 บาท ราย 3 เดือนงวดละ 1,287.50 บาท และราย 6 เดือนงวดละ 2,575 บาท โดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้เริ่มเปิดให้บริการขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 นัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม เป็นต้นไป จนถึง 30 ธันวาคม 2563

สามารถขอลงทะเบียนผ่านทาง LINE BAAC Family โดยเพิ่มเพื่อน ด้วยการสแกน QR Code หรือค้นหาเพื่อนด้วย ID : @baacfamily กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนดโดยรอรับนัดหมายจากธนาคารทางข้อความ SMS พร้อมเตรียมหลักฐาน(บัตรประชาชน,สำเนา,บัตรประชาชน ) ถ้ากรณียังไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. มาก่อน เบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเองและข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้ เมื่อนัดหมายทำสัญญา

หากผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้ว ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งผล กรณีอนุมัติจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากโดยตรงภายใน 1 วัน และท่านสามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยใช้บัตร ATM บัตรเดบิต หรือบริการ กดเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

ทั้งนี้ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ย้ำว่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและร่วมปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา แต่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง LINE BAAC Family โดยในช่วงระหว่างรอเปิดลงทะเบียน ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางช่องทาง LINE ไว้ก่อนได้ กรณีไม่มีสมาร์ทโฟนของตนเอง สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนของบุคคลใกล้ชิด อาทิ บุตรธิดา พี่น้อง หรือญาติสนิท แทนได้ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ ได้ที่ Call Center 02 555 0555
พี่น้องเกษตรกรเตรียมรับมาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน สู้ภัย COVID-19
โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน COVID-19

 

พี่น้องเกษตรกรเตรียมรับมาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน สู้ภัย COVID-19
ขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน COVID-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า/รัฐบาลไทย

Next Post

อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Wed Apr 8 , 2020
อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ      ตอนนี้พื้นที่ภาคใต้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังคงติดตามกันแบบเรียลไทม์ซึ่งยังน่าเป็นกังวลใจเนื่องจากยังพบผู้เสี่ยงติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเรื่อยๆ สรุปรายละเอียดจังหวัดต่างๆที่พบผู้ติดเชื้อโดยมีรายละเอียดดังนี้ จังหวัด ภูเก็ต 140 คน จังหวัดปัตตานี 55 คน จังหวัด ยะลา 68 คน จังหวัด สงขลา 48 คน จังหวัด สุราษฏธานี 14 คน จังหวัด นราธิวาส 24 คน จังหวัด กระบี่ 15 คน จังหวัด พัทลุง 10 คน จังหวัด นครศรีธรรมราช 6 คน จังหวัด ชุมพร 2 คน จังหวัด […]
อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ