โยธาธิการสงขลา ไขข้อสงสัยทำไมต้องพัฒนาหาดม่วงงาม

โยธาธิการสงขลา ไขข้อสงสัยทำไมต้องพัฒนาหาดม่วงงาม
โยธาธิการสงขลา ไขข้อสงสัยทำไมต้องพัฒนาหาดม่วงงาม

โยธาธิการสงขลา ไขข้อสงสัยทำไมต้องพัฒนาหาดม่วงงาม

ไขข้อสงสัยทำไมต้องพัฒนา “หาดม่วงงาม” กับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่ง หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

จากรายงานฐานข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2558 พบว่า พื้นที่หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม จัดเป็นพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งระดับพื้นที่เร่งด่วน และจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ระหว่างปี 2545-2561 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่า บริเวณชายฝั่งโครงการ หมู่ที่ 7-9 ตำบลม่วงงาม มีอัตราการกัดเซาะอยู่ในช่วง 0.56-1.49 เมตรต่อปี หรือกัดเซาะเข้ามาในแผ่นดินแล้วประมาณ 9-24 เมตร

“ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าอัตราการกัดเซาะไม่รุนแรง อยู่ในช่วงกัดเซาะน้อยถึงกัดเซาะปานกลาง แต่เนื่องจากมีแนวถนนเลียบชายหาด ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรของชุมชน ปัจจุบันแนวชายหาดถูกกัดเซาะขยับเข้าประชิดแนวถนนเลียบชายหาด บางช่วงกัดเซาะถึงแนวถนนแล้ว ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยต่อการสัญจร หากไม่เร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน”

ก่อนการดำเนินโครงการในระยะศึกษาออกแบบ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ โดยผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งหมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (ระยะที่ 1) มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ ร้อยละ 78 และเห็นด้วยแต่มีข้อวิตกกังวลร้อยละ 11.8 และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ ร้อยละ 92.7

โดยสรุปแล้วทางโยธาธิการจังหวัดได้มีการจัดประชุมเพื่อทราบถึงความคิดเห็นของชาวบ้าน เพื่อให้สิ่งที่ทำนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งทางโยธาธิการยังได้ชี้แจงอีกว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวได้ร่วมมือกับทางชาวบ้านเพื่อให้วัตถุประสงค์ของโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

ส่องดูสามเหตุผลสำคัญ ส่งผลต่อการเพิ่ม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

Fri May 22 , 2020
ส่องดูสามเหตุผลสำคัญ ส่งผลต่อการเพิ่ม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน จากสถานการณ์ วันที่ 22 พ.ค.2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าวสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ว่า วันนี้ ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม หรือตัวเลขเป็นศูนย์ มีตัวเลขสะสม 3,037 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 56 คน หายดีแล้ว 2,910 คน รักษาตัวใน โรงพยาบาล 71 คน นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับรายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยอมรับว่ายังไม่สบายใจนัก ถึงจะมีตัวเลขเป็นศูนย์ แต่นับตั้งแต่วันที่ 8-21 พ.ค. พบการติดเชื้อรวม 45 คน พบผู้ติดเชื้อเป็นคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ และเข้ากักตัว 15 […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01