เชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมความคิดเห็น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมพัทลุง-สงขลา

เชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมความคิดเห็น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมพัทลุง-สงขลา

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมพัทลุง-สงขลา วันที่ 26-27 มกราคม 64 ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงข่ายถนนเชื่อมโยงเมืองจากฝั่งถนนเอเชีย (สาย 41) เข้าสู่ถนนเลียบชายทะเลอ่าวไทยบนถนนนครศรีธรรมราช-สงขลา (สาย 408) จะช่วยลดระยะการเดินทางระหว่าง เมืองทั้ง 2 ด้านของสะพานจาก 90 กิโลเมตรเหลือเพียง 10 กิโลเมตร เชื่อมโยงเมือง ทั้ง 2 ด้านเข้าด้วยกันและส่งเสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ โดยได้กำหนดให้มีการประชุมระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2564 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
1. วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม โรงแรมศิวารอยัล โฮเท็ล ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
รอยัล โฮเท็ล ตำบลคูหาสวรรค์ อำเคอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
2. วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 วลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมแกรนต์ บอลรูม โรงแรมศิวารอยัล โฮเท็ล ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
รอยัล โฮเท็ล ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
3. วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2564 วลา 08.30 – 12.00 น ณ ห้องประชุมแกรนต์ บอลรูม โรงแรมศิวารอยัล โฮเท็ล ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
4. วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น ห้องประชุม ณ ทัพพรดา โรงแรมเดอะเบคเวเคชั่น ราชมังคล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เวดชั่น ราชมังคลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
5. วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องประชุม ณ ทัพพรดา โรงแรมเดอะเบคเวเคชั่น ราชมังคล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เวเคชั่น ราชมัดล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
6. วันพุธที่ 27 มกราคม 6ebo วลา 08.30 – 12.00 น. ห้องประชุม ณ ทัพพ์รดา โรงแรมเดอะเบคเวเคชั่น ราชมังคล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่


สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท จึงชอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลต่ง ๆ ของโครงการรมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อสนอแนะต่อโครงการ ทั้งนี้ หากไม่สามารถข้าร่วมประชุม สามารถข้าร่วมประชุมกับกลุ่มอื่นที่ท่านสะดวกได้เช่นกัน สามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ กรมทางหลวงชน
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุนิสา รูปพรมรช ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 029-486-0148

อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่

HATYAITODAYNEWS

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 23 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 198 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Sat Jan 23 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 23 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 198 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     วันอังคารที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย     ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 198 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)       สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้  HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 23 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 198 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)