Pgslot

ชาวสงขลาร่วมขบวนพิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน ชาวสงขลาร่วมขบวนพิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในเทศกาลออกพรรษา - HATYAITODAY

ชาวสงขลาร่วมขบวนพิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

ชาวสงขลาร่วมขบวนพิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

  เมื่อเวลา 8.00 น. วันนี้ 2 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีแห่ผ้าห่มองค์พระเจดีย์หลวงเขาตังกวน ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 โดยมีชาวสงขลาร่วมขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระเจดีย์หลวงเขาตังกวน เริ่มจากบริเวณหน้าสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.6 สงขลา) แห่ไปตามถนนสายหลักต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาและไปสิ้นสุดที่บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวน จากนั้นได้อัญเชิญผ้าห่มองค์พระเจดีย์หลวงฯ ขึ้นไปบนยอดเขาตังกวน โดยมีประชาชนเข้าร่วมขบวนแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน ด้วยความศรัทธาเป็นจำนวนมาก

ชาวสงขลาร่วมขบวนพิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

ชาวสงขลาร่วมขบวนพิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

สำหรับพิธีห่มผ้าองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เป็นกิจกรรมหนึ่งของงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนชาวสงขลา  พิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เป็นประเพณีของพี่น้องชาวสงขลาที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน

รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวน ให้เป็นแหล่งรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นที่สักการบูชาแก่ชาวนครสงขลาและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมในส่วนที่พึงปฏิบัติต่อพระธาตุเจดีย์ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบไป

ชาวสงขลาร่วมขบวนพิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

ชาวสงขลาร่วมขบวนพิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

ชาวสงขลาร่วมขบวนพิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

ชาวสงขลาร่วมขบวนพิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

ชาวสงขลาร่วมขบวนพิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

ชาวสงขลาร่วมขบวนพิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

ชาวสงขลาร่วมขบวนพิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

ชาวสงขลาร่วมขบวนพิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

ชาวสงขลาร่วมขบวนพิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

 

HATYAITODAYNEWS

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Fri Oct 2 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย มีดังนี้ เป็นผู้เดินทางมาาจากต่างประเทศ ซูดานใต้ 1 ราย, อินเดีย 2 ราย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 รายและญี่ปุ่น 1 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (Alternative State Quarantine , State […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย