เดินหน้าประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคฝ่ายไทย สำหรับการชี้จุดพิกัดเชื่อมต่อด่านสะเดา-บูกิกายูฮิตัม

 เดินหน้าประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคฝ่ายไทย สำหรับการชี้จุดพิกัดเชื่อมต่อด่านสะเดา-บูกิกายูฮิตัม
     วันนี้(10 พ.ย.63) ที่อาคารทำการด่านสะเดาแห่งใหม่ จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคฝ่ายไทย สำหรับการชี้จุดพิกัดเชื่อมต่อด่านสะเดา-บูกิกายูฮิตัม ครั้งที่ 2/2563 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง
 เดินหน้าประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคฝ่ายไทย สำหรับการชี้จุดพิกัดเชื่อมต่อด่านสะเดา-บูกิกายูฮิตัม
สำหรับการประชุมในวันนี้ได้มีการรายงานผลความคืบหน้าในการผลักดันประเด็นการสร้างถนนเชื่อมต่อด่านฯ กับฝ่ายมาเลเซีย และความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ รวมถึงการก่อสร้างเส้นทางเข้า-ออกด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ในฝั่งไทย นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ข้อเสนอของฝ่ายไทยเกี่ยวกับการสร้างถนนเชื่อมต่อด่านฯ บริเวณหลักเขตแดน ที่ BP 23/6 – 23/8 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนไทยและการก่อสร้างรั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนไทย-มาเลเซีย
รวมถึงร่วมพิจารณากำหนดท่าทีไทย ในการผลักดันประเด็นการสร้างถนนเชื่อมต่อด่านฯ กับฝ่ายมาเลเซียและประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย และประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคฯ ร่วมฝ่ายไทย-มาเลเซีย เพื่อให้การดำเนินงานตรงตามเป้าหมาย และบรรลุตามวัตถุประสงค์
 เดินหน้าประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคฝ่ายไทย สำหรับการชี้จุดพิกัดเชื่อมต่อด่านสะเดา-บูกิกายูฮิตัม  เดินหน้าประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคฝ่ายไทย สำหรับการชี้จุดพิกัดเชื่อมต่อด่านสะเดา-บูกิกายูฮิตัม  เดินหน้าประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคฝ่ายไทย สำหรับการชี้จุดพิกัดเชื่อมต่อด่านสะเดา-บูกิกายูฮิตัม

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

คุณสมบัติ ลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รอบเก็บตก 11 พ.ย. นี้

Wed Nov 11 , 2020
คุณสมบัติ ลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รอบเก็บตก 11 พ.ย. นี้ วันที่ 10 พ.ย. 63 นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย โครงการคนละครึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 11 พ.ย. 63 นี้ ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00น. ผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง จนกว่าจะครบจำนวน สิทธิ์คงเหลือจากผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และผู้ไม่เริ่มใช้สิทธิ์ภายในกำหนด 14 วัน นำมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นจำนวน 2.3 ล้านสิทธิ์ คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน  เป็นผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งมาก่อน หรือ เป็นผู้เคยลงทะเบียนแต่ไม่สำเร็จ สัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนได้ อย่างไรก็ตามประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครบ 10 ล้านคนแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม […]
คุณสมบัติ ลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รอบเก็บตก 11 พ.ย. นี้