เทศบาลนครหาดใหญ่ มีบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้งหมด 3 เส้นทาง

เทศบาลนครหาดใหญ่ มีบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้งหมด 3 เส้นทาง

สืบเนื่องจาก วันที่ 29 มิ.ย. 62 (วานนี้) ทางเพจ เทศบาลนครหาดใหญ่ ประกาศเปิดบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้งหมด 3 เส้นทาง ซึ่งจะให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่สำคัญโดยผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19  สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ  และให้ขึ้นรถตามสถานที่ที่ระบุไว้เท่านัั้น โดยรายละเอียดเส้นทางมีดังนี้

เส้นทางที่ 1 เส้นทางสายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
( มีรถรับ – ส่ง 1 คัน )
ออกจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เวลา 06.40 น. > หน้าสยามนคินทร์ เวลา 06.45 น. > ถนนราษฎร์ยินดี > โรงเรียนเทศบาล4(วัดคลองเรียน) เวลา 07.00 น. > โรงเรียนหลวงประธานฯ เวลา 07.05 น. > สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) > โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (ญ.ว.2) เวลา 07.30 น.
* ขากลับออกจาก ญ.ว.2 เวลาโรงเรียนเลิก 16.00 น.
โดยใช้ถนนเส้นเดิมเป็นทางขากลับ สุดปลายทางที่เทศบาลนครหาดใหญ่

รถ

เส้นทางที่ 2 เส้นทางสายโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
( มีรถรับ – ส่ง 2 คัน )
หน้าสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เวลา06.30 น. และ หน้าค่ายเสนาณรงค์ เวลา 06.40 น. > หน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิมยาคุณานุสรณ์) เวลา 06.50 น. > ถนนตรงข้าม Big C Extra เวลา 06.50 น. > บริเวณธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม เวลา 07.00 น.> บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เวลา 07.15 น. และ บริเวฯสนามกีฬาจิระนคร เวลา 07.10 น. > ถนนสัจจกุลสะพานข้ามทางรถไฟ > หน้าโรงเรียนญ.ส. เวลาประมาณ 07.20 น. > บริเวณคลีนิกหมอเกียงศักดิ์ เวลา 07.30 น. > ถนนสายสนามบินนอก จนถึงโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ญ.ร.ส.) เวลา 07.55 น.
* ขากลับออกจาก โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ญ.ร.ส) เวลาโรงเรียนเลิก 16.00 น. โดยใช้ถนนเส้นเดิมเป็นทางขากลับ

รถบัส

เส้นทางที่ 3 เส้นทางสายโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
( มีรถรับ – ส่ง 2 คัน )
ออกจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เวลา 06.30 น. > หน้าสยามนครินทร์ เวลา 06.45 น. > หน้า Big C Extra เวลา 06.50 น. > หน้าโรงเรียนเทศบาล 3(โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) เวลา 07.00 น. > บริเวณซอยสุภาพอ่อนหวาน เวลา 07.10 น. > บริเวณตลาดเกาะหมี เวลา07.15 น. > ถนนกาญจนวนิช (ทางไปสงขลา)จนถึงโรงเรียนหาดใหญ่ญ.พ.( หาดใหญ่พิทยาคม ) เวลา 07.20 น.
* ขากลับออกจาก โรงเรียน ญ.พ. ( หาดใหญ่พิทยาคม )
เวลาโรงเรียนเลิก 16.00 น. โดยใช้ถนนเส้นเดิมเป็นทางขากลับ

รถ

รถ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

คลายล็อกน่านฟ้า อนุญาตให้เครื่องบินผ่านบินเข้าออกนอกราชอาณาจักรได้บางส่วน 1 ก.ค.นี้

อังคาร มิ.ย. 30 , 2020
คลายล็อกน่านฟ้า อนุญาตให้เครื่องบินผ่านบินเข้าออกน […]
คลายล็อกน่านฟ้า อนุญาตให้เครื่องบินผ่านบินเข้าออกนอกราชอาณาจักรได้บางส่วน 1 ก.ค.นี้