เทศบาลนครหาดใหญ่ จับมือ 4 องค์กร พัฒนากัญชง กัญชา กระท่อม ฟ้าทะลายโจร พืชเศรษฐกิจใหม่

เทศบาลนครหาดใหญ่ จับมือ 4 องค์กร พัฒนากัญชง กัญชา กระท่อม ฟ้าทะลายโจร พืชเศรษฐกิจใหม่

วันที่ 16 ก.ย. 64 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้วยพืชเศรษฐกิจใหม่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี บริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด และวิสาหกิจชุมชนศิริกันยา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นายอลงกต น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการบริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด และนายภาณุวัฒน์ จึงแย้มปิ่น ประธานวิสาหกิจชุมชนศิริกันยา เป็นผู้ลงนาม MOU โดยมีนายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

241729654 4193073247457005 2065508774875474703 N

 การเซ็น MOU ความร่วมมือ 5 ฝ่าย เพื่อพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

        1. เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนำผลไปต่อยอดในด้านต่างๆ ซึ่งจะนำไปถ่ายทอดเพื่อเป็นการพัฒนาประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่

        2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการดูแลรักษาสุขภาพ และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากพืชสมุนไพร เช่น กัญชง กัญชา กระท่อมและฟ้าทะลายโจร เป็นต้น

        3. เพื่อร่วมมือศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร เช่น กัญชง กัญชา กระท่อมและฟ้าทะลายโจร โดยผลการดำเนินการดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่

242052272 4193086370789026 1904386505578298988 N

มีขอบเขตความร่วมมือด้านการวิจัยทางด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในส่วนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ บุคลากรและทรัพยากร พร้อมทั้งสร้างศูนย์เรียนรู้พัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และส่งเสริมสุขภาพ ให้ความร่วมมือในการศึกษาดูงานและเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและนักศึกษา เป็นต้น

242148960 4193080000789663 5343281075983910058 N

อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

ม.อ. จับมือเทศบาลเมืองคอหงส์ และ สสอ.หาดใหญ่ ลงชุมชนตรวจหาผู้ป่วยโควิด - 19

Thu Sep 16 , 2021
ม.อ. จับมือเทศบาลเมืองคอหงส์ และ สสอ.หาดใหญ่ ลงชุมชนตรวจหาผู้ป่วยโควิด – 19 วันที่ 16 ก.ย. 64  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงผู้ติดเชื้อรายวันในจำนวน 200 -300 คน ต่อวันในจังหวัดสงขลา ทำให้หลายหน่วยงานบูรณาการ การทำงานให้มีความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น ดังเช่นการร่วมมือกันระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับเทศบาลเมืองคอหงส์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ในการเฝ้าระวังเชิงรุก และการเปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของเทศบาลเมืองคอหงส์ ณ โรงแรมริเวอร์ แกรนด์ (River Grand Hotel)  เทศบาลเมืองคอหงส์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ได้ลงพื้นที่บริเวณบ้านคลองหวะ ตรวจหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเฝ้าระวังเชิงรุก หรือ ACTIVE SURVEILLANCE ด้วยการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ควบคู่ไปกับการเปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI ) ในการรองรับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเป็นวันแรก  ซึ่งจากการตรวจประชาชนทั้งสิ้น 186 ราย ปรากฎว่า มี 6 รายที่มีผลเป็นบวก โดย 4 ราย สามารถเข้ารับการดูแลในศูนย์พักคอย (Community Isolation) ได้ทันที และ 2 รายต้องเข้ารับการตรวจแบบ RT-PCR อีกครั้ง เพื่อพิจารณาการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากมีภาวะเสี่ยงจากโรคประจำตัว โดยในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบการลงทะเบียน การบริหารจัดการผู้ป่วยกลุ่มที่มีผลตรวจเป็นบวก (ATK positive) พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำในการดูแลผู้ป่วยในศูนย์พักคอยอีกด้วย อ้างอิง : สวท.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าว 01