ประยูรผู้สมัครนายกเทศบาลหาดใหญ่ ชูนโยบายเด่น รถบัส EV ติดแอร์ ตรงเวลา ราคาประหยัด

ประยูรผู้สมัครนายกเทศบาลหาดใหญ่ ชูนโยบายเด่น รถบัส EV ติดแอร์ ตรงเวลา ราคาประหยัด

ประยูร วงศ์ปรีชากร และ ทีมงานคณะก้าวหน้าหาดใหญ่ อาสาผลักดันนโยบาย รถบัส EV ติดแอร์ ตรงเวลา ราคาประหยัด เพราะการมีขนส่งสาธารณะที่ดีคือการลดต้นทุนโดยรวมของเมือง ทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย พลังงาน และ ลดมลภาวะ โดยปัญหาจราจรในเมืองหาดใหญ่เป็นปัญหาที่ใกล้ตัวพี่น้องชาวหาดใหญ่ทุกคนโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ปัญหาเหล่านี้เราสามารถบรรเทาปัญหาด้วยการจัดระเบียบการจอด และกวดขันวินัยจราจรที่จริงจังขึ้น รวมถึงการเพิ่มพื้นที่จอดรถในเมืองของเราเป็นสิ่งที่ต้องทำครับ แต่สิ่งหนึ่งที่แก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพคือระบบขนส่งสาธารณะที่ดี หากเรามีระบบขนส่งสาธารณะที่ดี คนใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้นจะเป็นการลดความแออัดบนท้องถนนได้อย่างดี และเป็นการแก้ในระยะยาว

นอกจากปัญหาด้านการจราจรแล้ว ในด้านการท่องเที่ยวขนส่งสาธารณะของเราไม่ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ นอกจากนั้นข้อมูลก็ไม่ชัดเจน เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงหาดใหญ่จึงเกิดความสับสน ทำให้การท่องเที่ยวในเมืองหาดใหญ่ไม่สะดวกอย่างที่ควรจะเป็น หากเรามีรถบัส EV ผ่านจุดสำคัญต่างๆของเมืองนักท่องเที่ยวก็เที่ยวได้สะดวก หาดใหญ่ก็จะเป็นเมืองน่าเที่ยวยิ่งขึ้น
นอกจากนั้นปัญหาขนส่งสาธารณะไม่ดีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผมขอยกตัวอย่าง การซื้อรถที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายหลักของกลุ่มคนวัยทำงานที่มีรายได้เฉลี่ย 15,707 บาท/เดือน แค่ผ่อนชำระค่างวด ค่าน้ำมัน ลองคิดดูสิครับทำงานได้ 15,000 เป็นค่าผ่อนรถและน้ำมันไปแล้ว 8,000-12,000 แต่ถ้าหากเรามีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อรถ เงินเหล่านี้ก็จะถูกนำมาใช้จ่ายอย่างอื่นแทน เช่นซื้อข้าว ก๋วยเตี๋ยว เสื้อผ้า เศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนดีขึ้น แย่ไปกว่านั้นครับสำหรับคนที่รายได้น้อยไม่มีเงินซื้อรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ เขาจะยิ่งเสียโอกาศในการเดินทางเพื่อไปทำงาน พวกเขาอาจจะไม่สามารถทำงานบางอย่างได้เพราะข้อจำกัดในการเดินทาง
อย่างไรก็ตามประยูรยังย้ำอีกว่า หากชาวหาดใหญ่มีการใช้งานขนส่งสาธารณะมากขึ้น เราสามารถนำเส้นทางวิ่งของรถบัส EV เดิมยกระดับสู่รถไฟฟ้ารางเบา (TRAM) ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเกิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD : TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT) การพัฒนาขนส่งมวลชน สอดคล้องกับเมืองเดินได้ทำให้พื้นที่บริเวณที่เป็นสถานีจอดมีคนมากขึ้น เมื่อคนมากขึ้นก็จะเกิดการค้าขายพัฒนาธุรกิจในย่านนั้นๆได้อย่างดี
อ้างอิง : ประยูร X สมบูรณ์

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 10 มีนาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 39 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

พุธ มี.ค. 10 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 10 มีนาคม 2564 พบผู้ติดเช […]