เกษตรฯมันสำปะหลังเฮ! โครงการประกันรายได้ประจำปี 2563/64

เกษตรฯมันสำปะหลังเฮ! โครงการประกันรายได้ประจำปี 2563/64
    วันนี้ 13/12/2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ได้จัดโครงการ ประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลังเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคามันสำปะหลัง ที่เหมาะสมกับราคาตลาด โดยใช้กลไกทางการตลาดในการสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาว
เกษตรกรมันสำปะหลัง ได้เฮ! กับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64
    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เล็งเห็นถึงประโยชน์ ความเหมาะสมและราคาตลาดของมันสำปะหลัง จึงจัดโครงการขึ้นโดยมีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ทำให้มันสำปะหลังนั้นได้รับราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาดทั่ว โดยมีกลไกตลาดในการสร้างเสถียรภาพให้กับราคาของมันสำปะหลังในระยะยาว ซึ่งจุดนี้จะทำให้ลดภาลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร
   โดยโครงการนี้มีเงื่อนไขคือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลังปี 2563/2564 กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีช่วงเวลาการเพาะปลูก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 ,เกษตรกรจะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังด้วยตนเอง และกรรมสิทธิ์เป็นของเกษตรกร ,สามารถรับสิทธิ์ได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร โดยแจ้งกับกรมส่งเสริมการเกษตรนับจากวันที่เพาะปลูกไว้ไม่น้อยกว่า8 เดือน
    ราคาเป้าหมาย ณ หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท  ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เท่ากับ 3,419 กิโลกรัมต่อไร่ ได้รับสิทธิ์ชดเชยส่วนต่างตามที่ปลูกจริง ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน และต้องไม่ซ้ำแปลง
    ทั้งนี้ ระยะเวลาดำเนินการ จะชดเชยส่วนต่างวันที่ใน วันที่1 ธันวาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2564 ทุกวันที่ 1 ของเดือนเป็นเวลา 12 เดือน โดยงวดแรกจะครอบคลุมถึงเกษตรกรเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2536/64 สำหรับการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดสุดท้ายครอบคลุมเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าเก็บเกี่ยวตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่  Call Center 02-5550555

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง :  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

Next Post

เทพาระดมพล! มุ่งสู่หน้าทำเนียบรัฐบาล หนุนพี่น้องจะนะยกเลิกมติครม.นิคมฯ

Sun Dec 13 , 2020
เทพาระดมพล! มุ่งสู่หน้าทำเนียบรัฐบาล หนุนพี่น้องจะนะยกเลิกมติครม.นิคมฯ     วันนี้ 13 ธันวาคม 2563 ชาวบ้านอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระดมชาวบ้าน เพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อสนับสนุนพี่น้องชาวจะนะที่ไม่เห็นด้วยกับมติคณะรัฐมนตรีนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งได้เดินทางเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และเพื่อคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่กำลังจะรื้อฟื้น     วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาก็ได้มี การชุมนุมรวมพล เกิดขึ้นที่คลองสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีชาวประมงพื้นบ้านจะนะ ได้ปรับเปลี่ยนเรือประมงใหม่และมารวมตัวกันเป็นกองทัพขนาดย่อม เพื่อบ่งบอกว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกับนิคมอุตสาหกรรมจะนะ และหากรัฐบาลยังนั่งเฉย ยังดำเนินโครงการต่อไป ชาวบ้านก็พร้อมที่จะระดมกำลัง เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อสนับสนุนพี่น้องชาวจะนะเช่นกัน     ทั้งนี้ ชาวบ้านอำเภอเทพา นอกจากการขึ้นไปกรุงเทพมหานคร ไปยังหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อสนับสนุนพี่น้องชาวจะนะแล้ว ยังไปเพื่อไปแสดงเจตจำนงค์ต่อรัฐบาลในการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา […]
เทพาระดมพล! มุ่งสู่หน้าทำเนียบรัฐบาล หนุนพี่น้องจะนะยกเลิกมติครม.นิคมฯ