สงกรานต์วันแรก จ.สงขลา เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 10 คน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

สงกรานต์วันแรก จ.สงขลา เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 10 คน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

วันที่ 11 เม.ย. 64 นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์สัญจรปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด”

2fc6abc8fb34c72c64111fc7cdc19a43 small HATYAITODAY

ทางศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2564 จังหวัดสงขลา ได้สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสงขลา เกิดอุบัติเหตุ รวม 8 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 10 คน เป็นหญิง 5 ราย ชาย 5 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ 2 ครั้ง อำเภอควนเนียง 2 ครั้ง อำเภอจะนะ 2 ครั้วอำเภอสิงหนคร 1 ครั้ง และอำเภอเมือง 1 ครั้ง โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด และสภาพรถ เกิดอุบัติเหตุกับรถจักรยานยนต์มากที่สุด 9 คัน ขณะที่พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยและการขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด

ด่านตรวจโควิด 19 ๒๑๐๔๑๑ 0 HATYAITODAY

ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม ได้มีการเรียกตรวจรถแล้วจำนวน 6,400 คัน จำนวนผู้ถูกดำเนินคดี 1,019 ราย พบว่าไม่มีใบขับขี่ 339 รายมากที่สุด รองลงมา คือการไม่สวมหมวกนิรภัย 259 ราย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 185 รายอย่างไรก็ตามจังหวัดสงขลา ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระดับจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชนในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง16 อำเภอ คอยดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดเทศกาลสงกรานต์พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามวินัยจราจร แบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง และปฎิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

HATYAITODAYNEWS

อ้า่งอิง : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 11 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 967 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Sun Apr 11 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 11 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 967 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 967 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้   สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้    HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวโควิด 01