สวนสัตว์สงขลาเพาะขยายพันธุ์ เต่าหกเหลือง ออกไข่เพิ่มอีก 91 ฟองหลังมีความเสี่ยงสูญพันธุ์ วันที่ 7 ก.ค. 65 นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ประสบความสำเร็จการเพาะขยายพันธุ์เต่าหกเหลือง ที่มีความสำคัญต่อระบบและความหลากลายทางชีวภาพในภาคใต้ของประเทศ ภายใต้โครงการวิจัยการศึกษาชีววิทยาเต่าหกเหลืองในการเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2565 โดยช่วงเดือนมิถุนายน 2564 พบแม่เต่าหกเหลืองเริ่มวางไข่รุ่นแรกได้ 9 ฟอง แล้วฟักตัวภายใน 60 วันได้ 8 ตัว จากนั้นสวนสัตว์สงขลาได้ศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ต่อเนื่องจนพบมีแม่พันธุ์เต่าหกเหลือง 3 ตัวได้วางไข่มากถึง 91 ฟอง ภายใต้การดูแลของทีมวิจัยของสวนสัตว์สงขลาอย่างใกล้ชิด ถือเป็นความสำเร็จของการขยายพันธุ์เต่าหกเหลือง ที่แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก ศึกษาเรื่องชีววิทยา พฤติกรรม […]

สงขลา ประกาศเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสํานักขาม อ.สะเดาใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565 วันที่ 6 ก.ค. 65 คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม ใหม่ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. เฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 17 ศาลาอเนกประสงค์วัดหลักเขต โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.ให้วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ 2.ให้ดำเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (นายอิทธิพร บุญประคอง) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง […]

สภ.หาดใหญ่ จัดโครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถที่โรงเรียนญส. เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร วันที่ 6 ก.ค. 65 ชุดปราบปรามโจรกรรมรถ สภ.หาดใหญ่ – ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.หาดใหญ่ เปิดโครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถที่โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา (ญส.) มาให้ความรู้เรื่องการป้องกัน รถจักรยานยนต์หายและการดัดแปลงสภาพรถจยย. ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแข่งรถในทาง การขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น จึงได้กำหนดนโยบายให้หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการแข่งรถ ในทาง โดยเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาเด็กแว้นอย่างจริงจังและเข้มงวด ร่วมกันตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของนักเรียน กำชับเรื่องแต่งรถในกลุ่มนักเรียน เพื่อป้องกันเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง ดัดแปลงรถยนต์ จักรยานยนต์ ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง หรือเพื่อการเตรียมการแข่งขันรถในทาง เพื่อสร้างความตระหนักในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยภายในสถานศึกษาและ ให้ความรู้กลุ่มนักเรียน ที่ใช้รถจักรยานยนต์เดินทางในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ราษีไศล เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมในครั้งนี้ ได้สร้างการรับรู้ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พร.บ.จราจรทางบกฯ , พร.บ.รถยนต์ฯ , และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทำประวัติ บันทึกข้อตกลงเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เฝ้าติดตามตรวจสอบกลุ่มบุคคลดังกล่าว […]

สลากกินแบ่งรัฐบาล ราคา 80 บาท ผ่านแอปเป๋าตัง เริ่มเดือนพฤษภาคม 2565 วันที่ 29 มี.ค. 65 นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา ภาพรวมเฟสแรกในปัจจุบันมี 77 จุด ขณะนี้ได้มีการคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลาง รวม 151 จุด อยู่ระหว่างการทำสัญญารับสลากไปจำหน่าย เริ่มงวด 2 พ.ค. 2565 ซึ่งจะทำให้ยอดรวมของจุดจำหน่ายสลากโครงการ 80 มีทั้งหมด 228 ราย (18 จังหวัด) นอกจากนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้แจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” พร้อมเปิดวิธีการซื้อสลาก 80 บาทอย่างละเอียด โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ ขั้นตอนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปฯเป๋าตัง 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตังและลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ 2. กดปุ่มสแกน QR […]

สถานการณ์โควิดประเทศไทยวันที่ 11 พ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,919 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย วันที่ 11 พ.ค.  2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,919 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 31  รายสะสม 452  ราย    สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้    HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19  

สถานการณ์โควิดประเทศไทยวันที่ 10 พ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,630 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย วันที่ 10 พ.ค.  2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,630 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22  รายสะสม 421  ราย    สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้    HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19