สภ.หาดใหญ่ จัดโครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถที่โรงเรียนญส. เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร

สภ.หาดใหญ่ จัดโครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถที่โรงเรียนญส. เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร

วันที่ 6 ก.ค. 65 ชุดปราบปรามโจรกรรมรถ สภ.หาดใหญ่ – ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.หาดใหญ่ เปิดโครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถที่โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา (ญส.) มาให้ความรู้เรื่องการป้องกัน รถจักรยานยนต์หายและการดัดแปลงสภาพรถจยย.

292070900 1254370438724792 3895338341585280065 N

ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแข่งรถในทาง การขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น จึงได้กำหนดนโยบายให้หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการแข่งรถ ในทาง โดยเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาเด็กแว้นอย่างจริงจังและเข้มงวด

292273698 1254370405391462 2346585994729841489 N

ร่วมกันตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของนักเรียน กำชับเรื่องแต่งรถในกลุ่มนักเรียน เพื่อป้องกันเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง ดัดแปลงรถยนต์ จักรยานยนต์ ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง หรือเพื่อการเตรียมการแข่งขันรถในทาง เพื่อสร้างความตระหนักในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยภายในสถานศึกษาและ ให้ความรู้กลุ่มนักเรียน ที่ใช้รถจักรยานยนต์เดินทางในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ราษีไศล เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง

291334882 1254370382058131 8236884047445646553 N

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้สร้างการรับรู้ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พร.บ.จราจรทางบกฯ , พร.บ.รถยนต์ฯ , และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทำประวัติ บันทึกข้อตกลงเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เฝ้าติดตามตรวจสอบกลุ่มบุคคลดังกล่าว เพื่อไม่ให้กลับมามีพฤติกรรมเสี่ยงอีก

291432285 1254369962058173 5090921075807242680 N

อ้างอิง : ชุดปราบปรามโจรกรรมรถ สภ.หาดใหญ่

Next Post

สงขลา ประกาศเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสํานักขาม อ.สะเดาใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565

Wed Jul 6 , 2022
สงขลา ประกาศเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสํานักขาม อ.สะเดาใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565 วันที่ 6 ก.ค. 65 คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม ใหม่ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. เฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 17 ศาลาอเนกประสงค์วัดหลักเขต โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.ให้วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ 2.ให้ดำเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (นายอิทธิพร บุญประคอง) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง […]
ปกข่าว 01