Pgslot

ข่าวเทคโนโลยี Archives - HATYAITODAY ข่าวเทคโนโลยี - HATYAITODAY

การรถไฟฯ ปล่อยขบวนรถทางไกลจากสถานีอภิวัฒน์เที่ยวปฐมฤกษ์สายใต้จำนวน 20 ขบวน วันที่ 23 ม.ค. 66 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้ขบวนรถไฟทางไกล ในเส้นทางสายเหนือ สายใต้ สายตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว จำนวน 52 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือจำนวน 14 ขบวน สายใต้จำนวน 20 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 18 ขบวน มาให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทย ที่พัฒนาและยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางราง มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางอย่างครบครัน สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครสำหรับขบวนรถไฟทางไกลประเภทรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว ทั้งสายเหนือ สายใต้ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เปิดให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 […]

คลังเตรียมประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้สิทธิ 1 มี.ค. 66 วันที่ 15 ม.ค. 66 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแผนการดำเนินโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในปี 2565 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ที่โชว์สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 19.64 ล้านราย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22.29 ล้านราย โดยจะทยอยประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบภายในเดือนมกราคมนี้ และเริ่มใช้สิทธิโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างเจาะจง (Targeting) ตรงตามความจำเป็นและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มุ่งช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลุดพ้นจากความยากจน ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) สำหรับกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ทุกคนได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลในการกำจัดความยากจน แต่ยังต้องอาศัยการผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเพื่อนำพาประเทศก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ต่อไป ตรวจสอบ […]

นายกสาคร บินด่วนรับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทยเมืองหาดใหญ่ติด 1 ใน 15 เมืองอัจฉริยะสีเขียว วันที่ 9 ม.ค. 66 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เข้าร่วมงานพิธีมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 เพื่อรับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เสนอแผนปฏิบัติการ (action plan). ” หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียว” โดยมีเมืองอื่นๆ ที่ได้รับการรับรอง รวมทั้งหมด 15 เมือง จากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานมอบโล่และกล่าวแสดงความยินดี ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดต่าง ๆ เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และในพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการบริหารจัดการและการพัฒนาที่เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม และคาดหวังให้มีการบูรณาการการทำงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง […]

หาดใหญ่-สงขลา รวมร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการเราชนะ วันที่ 18 ก.พ.64 รับเงินงวดแรก 2,000 หากต้องการใช้ 7,000 ทีเดียวให้รอใช้วันที่ 25 มี.ค. 64 โดยแอปฯ เป๋าตังพร้อมใช้งานเราชนะเป็นวันแรกแล้ว หากระบบล่มหรือระบบไม่เสถียรอย่าฝืนใช้ เดี๋ยวจะเหมือนกรณีบัตรสวัสดิการเราชนะในวันที่ 5 ร้านสแกนยอดซ้ำ ทำให้ร้านค้าถูกระงับสิทธิ์-ลูกค้าติดลบหลายราย สำหรับคนที่ยังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จในวันที่18 ก.พ.ที่ผ่านมา ไม่ถูกตัดสิทธิ์แน่นอน มีเวลายืนยันตัวตนภายใน 31 พ.ค. 64 โครงการเราชนะสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าในพื้นที่หาดใหญ่ จ.สงขลาดังนี้ 1. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ KIMJU ชั้น 4 KIMKUN ชั้น 4 ลาวญวน ชั้น 5 HONG KONG WAFFLE ชั้น 5 Ko•Ke•Kok•Ko ชั้น G ซูชิพ่นไฟ […]

คืบหน้า ! โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (บ้านพรุ-สนามบิน) วงเงินงบประมาณ 1,700 ล้านบาท วันที่ 11 ก.พ. 64 เวลา 10.00 น. นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ตั้งแต่บ้านพรุ-สนามบินหาดใหญ่ ร่วมกับนายชุมพล ทองมาก นายช่างโปรเจ็กต์ ที่ผมได้ติดตามการร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืน วงเงินงบประมาณ 1,700 ล้านบาท งบก่อสร้าง 570 ล้านบาท หลังจากนั้นเวลา 11.00 น. ผมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการการขยายผิวทางจราจร 6 ช่อง ตั้งแต่ถนนลพบุรีราเมศวร์ถึงหน้าโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ร่วมกับนายวิชัยรัตน์ แก้วโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วงเงินงบประมาณ 180 ล้านบาท ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2564 นี้ ส่วนในปี 2565 ผมและกรมทางหลวงจะประสานของบประมาณ 90 […]

จัดหางานจังหวัดสงขลาให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติทำงานอย่างถูกกฎหมายในไทยเป็นกรณีพิเศษ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เห็นชอบผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเลี่ยงการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 กลุ่ม ได้แก่  1.กลุ่มคนต่างด้าวที่มีนายจ้าง และนายจ้างประสงค์จะจ้างงาน  2.กลุ่มคนต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงาน (ไม่มีนายจ้าง)  3.กลุ่มผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี     โดยให้นายจ้างยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กรมการจัดหางานกำหนด ผ่านระบบออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2564 และเข้าตรวจคัดกรอง โควิด-19 และโรคต้องห้ามและประกันสุขภาพ ระยะ 2 ปี ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 พร้อมจัดทำประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เมื่อผ่านการตรวจคัดกรอง โควิด-19 แล้วให้นายจ้างที่ประสงค์จะรับเข้าทำงานยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายในวันที่ 13 กันยายน 2564  จากนั้นให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานไปปรับปรุงทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลังของบัตร ตามที่กรมการปกครองกำหนด    พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน แจ้งข้อมูลความต้องการแรงงานที่แท้จริงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากไม่ดำเนินการและตรวจสอบพบภายหลังว่าปกปิดข้อมูล และใช้แรงงานผิดกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที  HATYAITODAYNEWS อ้างอิง :   จัดหางานจังหวัดสงขลา