หาดใหญ่-สงขลา รวมร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการเราชนะ วันที่ 18 ก.พ.64 รับเงินงวดแรก 2,000 หากต้องการใช้ 7,000 ทีเดียวให้รอใช้วันที่ 25 มี.ค. 64 โดยแอปฯ เป๋าตังพร้อมใช้งานเราชนะเป็นวันแรกแล้ว หากระบบล่มหรือระบบไม่เสถียรอย่าฝืนใช้ เดี๋ยวจะเหมือนกรณีบัตรสวัสดิการเราชนะในวันที่ 5 ร้านสแกนยอดซ้ำ ทำให้ร้านค้าถูกระงับสิทธิ์-ลูกค้าติดลบหลายราย สำหรับคนที่ยังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จในวันที่18 ก.พ.ที่ผ่านมา ไม่ถูกตัดสิทธิ์แน่นอน มีเวลายืนยันตัวตนภายใน 31 พ.ค. 64 โครงการเราชนะสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าในพื้นที่หาดใหญ่ จ.สงขลาดังนี้ 1. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ KIMJU ชั้น 4 KIMKUN ชั้น 4 ลาวญวน ชั้น 5 HONG KONG WAFFLE ชั้น 5 Ko•Ke•Kok•Ko ชั้น G ซูชิพ่นไฟ […]

คืบหน้า ! โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (บ้านพรุ-สนามบิน) วงเงินงบประมาณ 1,700 ล้านบาท วันที่ 11 ก.พ. 64 เวลา 10.00 น. นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ตั้งแต่บ้านพรุ-สนามบินหาดใหญ่ ร่วมกับนายชุมพล ทองมาก นายช่างโปรเจ็กต์ ที่ผมได้ติดตามการร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืน วงเงินงบประมาณ 1,700 ล้านบาท งบก่อสร้าง 570 ล้านบาท หลังจากนั้นเวลา 11.00 น. ผมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการการขยายผิวทางจราจร 6 ช่อง ตั้งแต่ถนนลพบุรีราเมศวร์ถึงหน้าโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ร่วมกับนายวิชัยรัตน์ แก้วโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วงเงินงบประมาณ 180 ล้านบาท ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2564 นี้ ส่วนในปี 2565 ผมและกรมทางหลวงจะประสานของบประมาณ 90 […]

จัดหางานจังหวัดสงขลาให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติทำงานอย่างถูกกฎหมายในไทยเป็นกรณีพิเศษ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เห็นชอบผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเลี่ยงการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 กลุ่ม ได้แก่  1.กลุ่มคนต่างด้าวที่มีนายจ้าง และนายจ้างประสงค์จะจ้างงาน  2.กลุ่มคนต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงาน (ไม่มีนายจ้าง)  3.กลุ่มผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี     โดยให้นายจ้างยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กรมการจัดหางานกำหนด ผ่านระบบออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2564 และเข้าตรวจคัดกรอง โควิด-19 และโรคต้องห้ามและประกันสุขภาพ ระยะ 2 ปี ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 พร้อมจัดทำประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เมื่อผ่านการตรวจคัดกรอง โควิด-19 แล้วให้นายจ้างที่ประสงค์จะรับเข้าทำงานยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายในวันที่ 13 กันยายน 2564  จากนั้นให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานไปปรับปรุงทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลังของบัตร ตามที่กรมการปกครองกำหนด    พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน แจ้งข้อมูลความต้องการแรงงานที่แท้จริงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากไม่ดำเนินการและตรวจสอบพบภายหลังว่าปกปิดข้อมูล และใช้แรงงานผิดกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที  HATYAITODAYNEWS อ้างอิง :   จัดหางานจังหวัดสงขลา 

เทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่เก็บขยะบริเวณชายหาดชลาทัศน์เหตุคลื่นลมแรงซัดขยะขึ้นมา วันที่ 18 ม.ค. 64กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลาระดมพนักงานจัดเก็บขยะจากทะเลที่เกลื่อนชายหาดชลาทัศน์ หลังคลื่นซัดขยะขึ้นมาเต็มชายหาด ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ชายหาดชลาทัศน์กลับมามีความสะอาดสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์  โดยพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมรถเก็บขยะ ลงตลุยชายหาดชลาทัศน์ ตลอดแนวความยาวตั้งแต่คนอ่านหนังสือไปจนถึงลานวัฒนธรรม และในวันพรุ่งนี้ก็จะเก็บกวาดขยะจากทะเลต่ออีก 1 วัน ไปจนถึงหมู่บ้านเก้าเส้ง โดยในช่วงแรกใช้พนักงานฯเก็บกวาดขยะจากทะเลมากองรวมกัน และหลังจากนั้นก็จะมีพนักงานฯตามเก็บขยะใส่เข่งพลาสติกนำไปใส่รถบรรทุกขยะ หลังจากนั้นจะเกลี่ยดินทรายปรับสภาพชายหาดให้มีความสะอาดสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้  เนื่องจากจังหวัดสงขลายังอยู่ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตลอดระยะเวลา 3 เดือน และวันหยุดสุดสัปดาห์ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวชายหาดชลาทัศน์และชายหาดสมิหลาเป็นจำนวนมากทุกปี ถึงแม้ว่าชายฝั่งจะมีคลื่นลมแรงก็ไม่เป็นอุปสรรคในการมาท่องเที่ยวขอให้ชายหาดมีความสะอาดตา เนื่องจากในช่วงนี้คลื่นลมในทะเลจะมีกำลังแรงพัดเข้าฝั่งอยู่ตลอดเวลา HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : เทศบาลนครสงขลา

สงขลา กลุ่มแม่ค้าพ่อค้ารวมตัวเรียกร้อง หลังรัฐบาลสั่งปิดสถานที่บางแห่งชั่วคราว วันที่ 18 ม.ค. 64 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา /ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา รับหนังสือจากกลุ่มพ่อค้า หาบเร่ แผงลอย ร่วม 20 คน กรณีขอทราบแนวการจัดงานแสดงสินค้า แสดงคอนเสิร์ต และการจำหน่ายสินค้า ในรูปแบบสินค้าสัญจรตามชุมชน สำหรับกรณีดังกล่าวจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 ม.ค. 64 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดให้กิจการ/กิจกรรม แต่ละประเภท มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ฯ […]

รวบแล้วโจรโรคจิตย่องเบาขโมยกางเกงในตามบ้านเรือนในพื้นที่ต.ปาดังเบซาร์ วันที่ 19 ม.ค. 64 สืบเนื่องจากทางสภ.ปาดังเบซาร์ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ต.ปาดังเบซาร์ถึงเหตุลักขโมยชุดชั้นใน-กางเกงใน ทางร.ต.อ.กรีวรรณ พันธุ์รัตน์ รอง สว.สส.สภ.ปาดังเบซาร์พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ร่วมกันจับกุม นายเอ(นามสมมุติ) พร้อมของกลางเป็นกางเกงในที่ถูกขโมยมาจำนวนหลายชิ้น จึงได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดในการก่อเหตุ และส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปาดังเบซาร์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนโปรดระวังบุคคลเหล่านี้ หากมีเหตุสามารถแจ้งความได้ที่สภ.ใกล้บ้านท่าน HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สถานีตำรวจภูธรปาดังเบซาร์