หอการค้ายะลา ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา

หอการค้ายะลา ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา

หอการค้ายะลา ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา

     นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า หอการค้ายะลาโดยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดยะลา และคณะกรรมการ YEC จังหวัดยะลา เป็นตัวแทน มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย ทำพิธีส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Mobile Negative Pressure SWAB Unit) ให้กับโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา

โดยมี นายแพทย์รอซาลี ปัตยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน เป็นผู้รับมอบ พร้อมได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดยะลา แทนประชาชนชาวอำเภอรามัน จังหวัดยะลา และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรามัน ห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ที่ได้รับมอบช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เพราะแยกพื้นที่ระหว่างแพทย์และคนไข้ออกจากกัน ติดตั้งง่าย รวดเร็ว และเคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถใช้งานได้จริงและมีประโยชน์มากๆ

นอกจากนี้ หอการค้าจังหวัดยะลา ได้มอบอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 100 ชุด แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรามัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งความปราถนาดีในเดือนรอมฎอน “เดือนแห่งสันติสุข เดือนแห่งคุณงามความดี”

หอการค้ายะลา ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา

หอการค้ายะลา ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์

Next Post

อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ 23 พฤษภาคม 2563

เสาร์ พ.ค. 23 , 2020
อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ 23 พฤษภาคม 2563   […]
อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ 23 พฤษภาคม 2563