รองเลขาธิการ ศอ.บต. เผย โครงการเมืองต้นแบบฯ อ.จะนะ เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เผย โครงการเมืองต้นแบบฯ อ.จะนะ เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

   นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวถึงการพัฒนาในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาว่า ในอดีตจะทำให้ความเป็นอยู่ของเยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถทำมาหากินต่อไปได้อย่างไร คนรุ่นใหม่จะประกอบอาชีพหรือดำรงชีวิตแบบอย่างของพ่อแม่ทำได้หรือไม่ รายได้ที่มาจากภาคการเกษตรและประมงจะเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อดำรงสถานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ไว้ได้หรือไม่ การอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของเยาวชนที่เดินทางไปประกอบอาชีพในต่างภูมิภาคของประเทศไทย และต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลลัพธ์ในอนาคตที่ประชากรในพื้นที่จะต้องเป็นผู้แบกรับด้วยตัวเองทั้งสิ้น

รองเลขาฯ ศอ.บต.เผยโครงการเมืองต้นแบบฯ อ.จะนะ เป็นเมืองต้นแบบ รองเลขาฯ ศอ.บต.เผยโครงการเมืองต้นแบบฯ อ.จะนะ เป็นเมืองต้นแบบ

   ในความเห็นของ ศอ.บต. และส่วนราชการที่ร่วมดำเนินการ เห็นว่าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ย่อมจะมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ถือเป็นเรื่องปกติในสังคมปัจจุบัน การสนับสนุนหรือการคัดค้านจะต้องมาจากการพิจารณาบนข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งหากพิจารณาในเชิงลึกจะเห็นว่า การสร้างโรงงานในบริเวณแทบไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อระบบนิเวศ ธรรมชาติ และชมชุนในบริเวณนั้นเลย

รองเลขาฯ ศอ.บต.เผยโครงการเมืองต้นแบบฯ อ.จะนะ เป็นเมืองต้นแบบ รองเลขาฯ ศอ.บต.เผยโครงการเมืองต้นแบบฯ อ.จะนะ เป็นเมืองต้นแบบ

   ที่สำคัญประชาชนในพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบฯ เกินร้อยละ 80 ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ถึงขนาดมีการรวมตัวและจัดตั้งเป็นกลุ่มสมาคมกันอย่างหลากหลายเพื่อรองรับการพัฒนาที่กำลังจะเกิดขึ้น กรณีข้อเสนอที่ให้ความสำคัญต่อการคัดค้านของประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับ NGO ภายนอกที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เพื่ออนาคตของลูกหลานของตัวเองนับจากนี้เป็นต้นไป

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สสท.ยะลา

Next Post

เพิ่มความเร็วสูงสุดในการขับขี่บนถนน จากความเร็วเดิม 90 เป็น 120 กม./ชม.

Fri Dec 11 , 2020
เพิ่มความเร็วสูงสุดในการขับขี่บนถนน จากความเร็วเดิม 90 เป็น 120 กม./ชม.       ตามที่กระทรวงคมนาคม กำหนดความเร็วยานพาหนะใหม่ เพิ่มความเร็วสูงสุดในการขับขี่บนถนนทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงชนบทจากความเร็วเดิม 90 กม. / ชม. ปรับเป็น 120 กม. / ชม. พร้อมกำหนดความเร็วในเลนขวาสุดห้ามวิ่งต่ำกว่า 100 กม. / ชม. เพื่อให้การจราจมีความคล่องตัวมากขึ้น  โดยมีอัตรากำหนดความเร็วสูงสุดของรถแต่ละประเภท ดังนี้  65 กม. / ชม. : รถลากจูงคันอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ  80 กม. / ชม. : รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน  90 กม. / ชม. : รถบรรทุกที่น้ำหนักเกิน […]
เพิ่มความเร็วสูงสุดในการขับขี่บนถนน จากความเร็วเดิม 90 เป็น 120 กม./ชม.