ครม.อนุมัติเพิ่มอ.จะนะ จ.สงขลา เป็นเขตปลอดภาษี

ครม.อนุมัติเพิ่มอ.จะนะ จ.สงขลา เป็นเขตปลอดภาษี

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ.2560 โดยแก้ไขบทนิยาม “โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “ ให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นใดที่ครม.กำหนดให้เป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

186510314 529848411727278 8639639144665428959 N

ซึ่งจะมีผลให้อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเขตปลอดอากรเพิ่ม จากเดิมได้กำหนดบทนิยาม “โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งสามารถจัดตั้งเขตปลอดอากรครอบคลุมพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เท่านั้น

60992739 502727636932702 8667946406574555136 N 3

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาประกาศเพิ่มเติม เรื่องการกำหนดพื้นที่ปลอดอากร โดยเพิ่มอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “ ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เพื่อรองรับเขตการพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะ 

14777 2

โดยกระทรวงการคลังเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางของโครงการเมืองต้นแบบฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวสามารถซื้อสินค้าปลอดอากรในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาได้ และเพื่อให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งเขตปลอดอากรประเภทพาณิชยกรรมมีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสมัยใหม่และรองรับการค้าการลงทุนของเอกชนได้อย่างรวดเร็ว จึงได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว

อ้างอิง : สำนักนายกรัฐมนตรี

Next Post

ฝ่ายปกครองอ.หาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณตลาดโต้รุ่งเปิดเลยเวลาที่กำหนด

Wed May 26 , 2021
ฝ่ายปกครองอ.หาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณตลาดโต้รุ่งเปิดเลยเวลาที่กำหนด วันที่ 25 พ.ค.64 เวลา 21.15 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่,นายเอกชัย แก้วรัตนะ ปลัดอาวุโส, ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อำเภอหาดใหญ่ โดยมี นายธีรเดช จันมณี ปลัดอำเภอ,นายสมเกียรติ จันทร์ดวง ปลัดอำเภอ,นายสุบัณฑิตย์ ไชยแก้ว ปลัดอำเภอ,และนายพันธกานต์ รัชณรงค์ ปลัดอำเภอ นำกำลัง อส.กองร้อย อส.หาดใหญ่ที่ 4 จำนวน 10 นายออกตรวจพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 27/2564 ข้อ 2.5 กรณีตลาดนัดกลางคืน,ตลาดโต้รุ่งให้เปิดดำเนินการตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆแต่ไม่เกิน 21.00 น.กรณีพื้นที่ อ.หาดใหญ่ บริเวณตลาดโต้รุ่ง/ตลาดนัดกลางคืน ถนนนิพัทธ์ภักดี ซ.ทุ่งเสา (ด้านหลังโรงแรมฟอริด้า) มีร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารต่างๆเปิดล่วงเลยเวลาที่กำหนด […]
ปกข่าวใหม่ 01