คืบหน้าอ.จะนะ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่ม หลังปิดโรงงานจนครบ 14 วัน

คืบหน้าอ.จะนะ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่ม หลังปิดโรงงานจนครบ 14 วัน

วันที่ 6 มิ.ย. 64 จากยอดผู้ป่วยของอำเภอจะนะที่เพิ่มสูงขึ้น จำนวน 35 ราย ยอดผู้ป่วยรวมของอำเภอจะนะเพิ่มเป็น 238 ราย งานควบคุมโรคโรงพยาบาลจะนะ ขอแจ้งข้อมูลการระบาดโดยละเอียดดังนี้ ในอำเภอจะนะมีจุดระบาด 6 จุดด้วยกันกล่าวคือ

1. จุดระบาดบ้านประจ่า ตำบลนาหว้า เป็นจุดระบาดที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน เหตุเริ่มด้วยผู้ป่วยชายสูงอายุมารักษาที่โรงพยาบาลจะนะด้วยภาวะอัมพาตในวันที่ 20 พฤษภาคม แล้วมีการส่งต่อโรงพยาบาลสงขลา แล้วได้รับตัวกลับมานอนรักษาที่บ้านในวันที่ 22 พฤษภาคม ต่อมาผู้ป่วยมีไข้หนาวสั่น จึงพาไปโรงพยาบาลสงขลาอีกครั้งในวันที่ 28 พ.ค. 64 แพทย์รับตัวไว้นอนที่โรงพยาบาล และได้ตรวจโควิด ทราบผลเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 64 ติดเชื้อโควิด โดยในช่วงแรกมีการตรวจลูกหลานที่ไปเฝ้าไข้ 10 คน พบว่าติดเชื้อไป 5 คน ซึ่งทุกคนล้วนเฝ้าไข้ใกล้ชิด

187631670 1949167001925702 5565275199227450651 N 1

ประเด็นสำคัญนอกจาการติดเชื้อในเครือญาติ คือ ในวันที่ 27 พ.ค.นั้น ที่บ้านผู้ป่วยได้มีการจัดงานบวชชีพราหมณ์ที่บ้านทำให้มีผู้คนมาร่วมงานบวชจำนวนมาก ต่อมาผู้ที่บวชชีพราหมณ์จมูกไม่ได้กลิ่น ซึ่งเป็นอาการเด่นของโรคโควิด จึงมาตรวจและรับตัวไว้นอนที่โรงพยาบาลจะนะ และผลตรวจพบเชื้อโควิด จึงมีความเสี่ยงในการระบาดวงกว้าง

191576250 1961455810696821 5352392147654454410 N

โดยรวมโรงพยาบาลจะนะและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะได้ร่วมกันควบคุมโรค ได้ตรวจ swab ไปแล้ว 5 รอบตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. เป็นต้นมา รวมจำนวนคนที่ตรวจ 78 ราย พบผู้ป่วย 14 ราย อยู่ตำบลนาหว้า 11 ราย น้ำขาว 2 ราย และแค 1 ราย

โดยในการตรวจรอบแต่ละรอบ มีรายละเอียดดังนี้

รอบที่ 1 วันที่ 30 พ.ค. ตรวจผู้สัมผัสร่วมบ้าน 10 ราย พบการติดเชื้อ 5 ราย ทุกรายล้วนเฝ้าไข้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย (นาหว้า 4 ราย และแค 1 รายเป็นลูกชายที่ไปเฝ้าไข้)

รอบที่ 2 วันที่ 31 พ.ค.ตรวจผู้สัมผัสร่วมบ้านอีก 1 ราย เป็นลูกของผู้ป่วย ผู้ป่วยเดินมาตรวจเองที่โรงพยาบาลจะนะ พบการติดเชื้อ 1 ราย ( ตำบลน้ำขาว)

190110415 1951250708383998 4536436337799852882 N

รอบที่ 3 วันที่ 2 มิ.ย. ตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงร่วมบ้านและในชุมชน 40 ราย พบการติดเชื้อ 5 ราย (นาหว้า 4 ราย และน้ำขาว 1 ราย)

รอบที่ 4 วันที่ 4 มิ.ย. ตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงในชุมชน 29 ราย พบการติดเชื้อ 1 ราย (นาหว้า 1 ราย)

รอบที่ 5 วันที่ 5 มิ.ย. ตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงในชุมชน 22 ราย พบการติดเชื้อ 1 ราย (นาหว้า 1 ราย)ทั้งนี้ทางงานควบคุมโรคจะนัด swab ใหญ่ผู้สัมผัสเสี่ยงในชุมชนอีกครั้งในวันอังคารที่ 8 มิ.ย.นี้

กรณี หมู่ที่ 2 ตลาดครูแซ ตำบลสะกอม จากกรณีที่หญิงไทยสูงอายุไปทำการลอกต้อกระจกที่โรงพยาบาลสงขลา และได้ทำการตรวจโควิดก่อนลอกต้อ พบติดเชื้อโควิด จากการตรวจ swab เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 22 ราย ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ 19 ราย ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ 1 ราย ตำบลสะกอม อำเภอเทพา 2 ราย ผลไม่พบเชื้อ (Not Detected) ทั้ง 22 ราย เบื้องต้นไม่พบการระบาดติดต่อในครอบครัวและในชุมชน

191383688 1952893764886359 3881574295699650710 N

กรณี หมู่ที่ 6 บ้านใต้ ตำบลนาทับ จากกรณีที่หญิงไทย อายุ 20 ปี ไปทำการขูดมดลูกที่โรงพยาบาลสงขลา และได้ทำการตรวจหลังการขูดมดลูก พบติดเชื้อโควิด จากการตรวจ swab มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน หมู่ที่6 ตำบลนาทับ 4 ราย หมู่ที่1 ตำบลป่าชิง 5 ราย รวม Swab 9 ราย ผลไม่พบเชื้อ (Not Detected) ทั้ง 9 ราย เบื้องต้นไม่พบการระบาดติดต่อในครอบครัวและในชุมชน

กรณี หมู่ 1 บ้านป่าพลู ตำบลคลองเปียะ พบพนักงานไทยพาณิชย์นาทวี ชายไทย อายุ 41 ปี พบเชื้อโควิดในวันที่ 3 มิถุนายน จากการตรวจ swab ผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัวรวม 4 ราย ผลไม่พบเชื้อ (Not Detected) ทั้ง 4 ราย เบื้องต้นไม่พบการระบาดติดต่อในครอบครัวและในชุมชน

191313725 1952893991553003 63116156048294566 N

กรณี หมู่ 11 บ้านใหม่ผาสุก ตำบลคลองเปียะ พบหญิงชาวลาว อายุ 49 ปี ได้รับการตรวจพบเชื้อโควิดขณะรักษาอาการทางเดินปัสสาวะอักเสบที่โรงพยาบาลสงขลา จากการตรวจ swab ผู้สัมผัสใกล้ชิดรวม 6 ราย ผลไม่พบเชื้อ (Not Detected) ทั้ง 6 ราย เบื้องต้นไม่พบการระบาดติดต่อในครอบครัวและในชุมชน

จุดระบาดโรงงานสยามอินเตอร์และบ้านเช่าข้างโรงงาน หลังจากที่ได้ปิดโรงงานจนครบ 14 วัน และคนงานบางส่วนทั้งส่วนคนไทยและแรงงานเมียนมาร์บางส่วนได้ทยอยเข้าทำงานนั้น ในช่วงหลังพบว่า มีคนงานพม่าป่วยเป็นโควิดต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้มีการตรวจคนงานเมียนมาร์ในแคมป์ที่เจ็บป่วยในวันที่ 3 มิ.ย. 64 จำนวน 31 ราย พบว่ามีการติดเชื้อทั้ง 31 ราย โดยได้รับตัวไว้นอนที่ รพ.จะนะ 10 ราย และนอนที่โรงพยาบาลธัญลักษณ์สงขลา 21 ราย นอกจากนี้ยังพบคนเมียนมาร์บ้านเช่าข้างแคมป์คนงานติดเชื้ออีก 7 ราย ส่งรักษาที่โรงพยาบาลธัญลักษณ์ โดยรวมกรณีสยามอินเตอร์ ยังเป็นการระบาดในพื้นที่แคมป์คนงานและรอบแคมป์คนงาน ยังไม่มีการระบาดสู่ชุมชน และยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเข้มข้นต่อไป

192556190 1952893934886342 8458713073574590407 N

โดยสรุป จุดระบาดในอำเภอจะนะ ณ วันที่ 6 มิ.ย.64 ที่ต้องมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเข้มข้นมี 2 แห่ง คือ กรณีโรงงาน และกรณีการระบาดที่บ้านประจ่า ตำบลนาหว้า ส่วนจุดที่มีการพบเชื้อแต่ยังไม่พบการระบาดนั้นจะมีการตามผู้สัมผัสใกล้ชิดมาตรวจ swab อีกครั้งเมื่อกักตัวครบ 7 วัน

อ้างอิง : โรงพยาบาลจะนะ

Next Post

เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เริ่ม 6 โมงเช้า 14 มิ.ย. 64

Mon Jun 7 , 2021
เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เริ่ม 6 โมงเช้า 14 มิ.ย. 64 เตรียมตัวให้พร้อมกับการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายในลักษณะร่วมจ่าย โดยรัฐจะสนับสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน วงเงินรวม 3,000 บาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่เดือนก.ค. – ธ.ค. 64 โดยแบ่งวิธีรับสิทธิ ลงทะเบียน ดังนี้ สำหรับผู้ที่รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงกดยืนยันรับสิทธิ ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ “คนละครึ่ง” มาก่อน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 16 ล้านสิทธิ […]
ปกข่าวใหม่ 01