สปสช. ย้ำกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ฟรีทุกคน ครอบคลุมทุกสิทธิ์ทั้งรัฐและเอกชน

สปสช. ย้ำกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ฟรีทุกคน ครอบคลุมทุกสิทธิ์ทั้งรัฐและเอกชน

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 เช่น มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด เคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการป่วย
สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ สปสช. ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง ย้ำว่าสิทธิ์การตรวจคัดกรองโควิด-19 เป็นของคนไทยทุกคน ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ใช้สิทธิ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เท่านั้น แต่รวมถึงผู้ที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ ตลอดจนสิทธิ์สุขภาพอื่นๆ ด้วย ที่สามารถตรวจคัดกรองได้ฟรี
หากตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อก็เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกเช่นกัน สำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับตรวจคัดกรองไว้แล้ว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน สปสช.1330 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สปสช.

Next Post

สงขลา พบผู้ติดโควิด 1 ราย เป็นผู้ที่ร่วมงานวัดพระเจดีย์งาม อ.ระโนด

จันทร์ เม.ย. 12 , 2021
สงขลา พบผู้ติดโควิด 1 ราย เป็นผู้ที่ร่วมงานวัดพระเ […]