จังหวัดสงขลา คุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยานพาหนะที่เดินทางเข้า-ออกทุกคัน

จังหวัดสงขลา คุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก

กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยานพาหนะที่เดินทางเข้า-ออกทุกคัน

วันที่ 29 มิ.ย. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่เขตรอยต่อถนนสายหลัก และสายรอง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ด่านตรวจบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด บริเวณถนนทางหลวงชนบทเส้นทางระหว่างอำเภอระโนด – จังหวัดพัทลุง และด่านตรวจบ้านคลองแดน ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 408 ถนนสงขลา – นครศรีธรรมราช โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรอง ซักถามประวัติเส้นทางการเดินทาง และจุดมุ่งหมายในการเดินทางอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และให้ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งหวังผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ

93487fa9c674feecb845e90bf1043526 Small

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็น 1 ใน 10 จังหวัด พื้นที่สถานการณ์ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยให้งดการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ไป เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ต่อหัวหน้าด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจ เพื่อใช้ดุลยพินิจในการคัดกรอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กระทรวงมหาดไทย

Dad315b80fc0fd89eaab3ac38775cd4c Small

 ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

74d0e112021cee6127ba7e68647fab00 Small

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค-19 หากมีอาการไข้ ไอ จาม อุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโดยการควบคุมไว้สังเกต แยกตัว หรือกักกันในพื้นที่พำนักหรือสถานที่ที่ทางจังหวัดกำหนดไว้เป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางเข้ามายังพื้นที่และให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยเด็ดขาด 

315e39093a87f851eaf2b3668301c093 Small

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

สวนสัตว์สงขลา ปรับลดค่าบัตรร้อยละ 50 ให้กับผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

Wed Jun 30 , 2021
สวนสัตว์สงขลา ปรับลดค่าบัตรร้อยละ 50 ให้กับผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ วันที่ 30 มิ.ย. 64 นายอรรถพล ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโปรโมชั่น “สวนสัตว์ปลอดภัย ไทยร่วมใจ ลดให้ 50%” สำหรับผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 แล้ว สามารถรับส่วนลดค่าบัตรผ่านประตูร้อยละ 50 สำหรับเข้าชมสวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ คือ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์ขอนแก่น โดยต้องแสดงหลักฐานเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข แล้ว ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม ถึง วันที่ 30 กันยายนนี้ จึงขอชวนเข้าร่วมชมสวนสัตว์ได้อย่างปลอดภัย Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าว 01