สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา ตรวจคัดกรองผู้เดินทางกลับจากประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างละเอียด (ชุดที่ 2)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา ตรวจคัดกรองผู้เดินทางกลับจากประเทศซาอุดีอาระเบีย

อย่างละเอียด (ชุดที่ 2)

วันที่ 26 พ.ค. 63 จากกรณีที่คนไทยในประเทศมาเลเซีย และประเทศซาอุดิอาระเบีย แจ้งความประสงค์เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผ่านทางประเทศมาเลเซีย เข้าสู่ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นั้น ทางสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ได้ทยอยส่งคนไทยกลับมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ณ สถานเอกอัครราชทูตกรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้ส่งคนไทยในเดินทางกลับ จำนวน 39 ราย จากที่แจ้งความประสงค์ไว้จำนวนทั้งหมด 45 ราย (เนื่องจากนักศึกษาไทย 6 ราย มีผลตรวจ COVID-19 เป็น positive ทางการซาอุดิอาระเบียจึงต้องกักตัวไว้ก่อน ไม่สามารถส่งกลับประเทศไทยได้)

ซึ่งในจำนวน 39 รายนี้ เป็นเด็ก 1 ราย อายุ 14 เดือน และมารดาของเด็ก และเป็นนักศึกษาชาวไทย-มุสลิม ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย 37 ราย เป็นเพศชายทั้งหมด มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสงขลา 3 ราย สตูล 3 ราย ปัตตานี 12 ราย นราธิวาส 6 ราย ยะลา 4 ราย นครศรีธรรมราช 2 ราย พัทลุง 1 ราย เชียงใหม่ 1 ราย พังงา 1 ราย ตราด 1 ราย กรุงเทพมหานคร 4 ราย และนนทบุรี 1 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทำการคัดกรองอย่างเข้มงวดและแยกตัวออกมาจากกลุ่มผู้เดินทาง พร้อมทั้งทำการส่งตรวจการเพาะเชื้อทุกราย เนื่องจากประเทศซาอุดิอะราเบียเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อในเกณฑ์สูง

อย่างไรก็ตามทางทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธาณสุขจังหวัด ได้ทำการตรวจสอบตามกระบวนการคัดกรองโรคอย่างเข้มงวด ก่อนจะแยกส่งกลับไปกักตัวดูอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยได้แบ่งกลุ่มผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นชาวจังหวัดสงขลาและกลุ่มผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจังหวัดสงขลาจะรับดูแลทั้งหมด ส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ได้ประสานให้มีรถมารับกลับภูมิลำเนา

ทั้งนี้สำหรับผลการคัดกรองพบว่ามีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) จำนวน 3 ราย ซึ่งได้เข้ารับการกักกันตัว และรับรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อรอผลการเพาะเชื้อ หากผลเป็นลบก็จะนำตัวส่งไปยังศูนย์กักกัน ที่โรงแรมเอ็มโซโฮ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

โควิด-19

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Next Post

นายกเทศมนตรีสงขลาหารือยุติพ่อค้า-แม่ค้าตามมาตรการแนวทางจัดระเบียบถ.ทะเลหลวง(วชิรา)

Tue May 26 , 2020
นายกเทศมนตรีสงขลาหารือยุติพ่อค้า-แม่ค้าตามมาตรการแนวทางจัดระเบียบถ.ทะเลหลวง(วชิรา)       วันนี้ (26/5/2563) เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานเทศบาบนครสงขลา ตัวแทนพ่อค้า-แม่ค้า (ช่วงเช้า-ช่วงเย็น)เข้ารับฟังข้อยุติหารือกับ ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครเทศบาล ซึ่งหาแนวทางจัดระเบียบผู้ประกอบการ ร้านค้า แผงลอย รถเข็น และกำหนดพื้นที่ในการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้พื้นที่ถนนทะเลหลวงมีความเป็นระเบียบ ไม่แออัดและผู้ใช้รถสามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก โดยที่พ่อค้า-แม่ค้ายังสามารถขายของได้ตามปกติ ยุติการเกิดข้อพิพาทในการตั้งร้านค้าหรือแผงลอยริมถนน ระหว่างชาวบ้านที่มีบ้านติดริมถนน และไม่ให้วางขายบนทางเท้าและคูท่อระบายน้ำเป็นที่สัญจร จากที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า พ่อ-แม่ค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนกลุ่มผ่อนผันค้าขายแผงลอยและ พ่อค้า-แม่ค้าที่ไม่สามารถขึ้นไปขายทางเท้าริมหน้าบ้านเรือนถ.ทะเลหลวง จะต้องย้ายไปขายของที่ ณ จุดบริเวณถนนเพชรมงคล-หน้าโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) เปิดตลาดใหม่ตามที่เทศบาลกำหนด ส่วนทางเทศบาลนครสงขลาจะรีบดำเนินการเคลียร์พื้นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับ มาตรการอื่นๆของเทศบาลและของทางจราจร เพื่อให้พ่อค้า-แม่ค้าได้กลับไปขายอาหารตามปกติ เนื่องจาก พ่อค้า-แม่ค้าได้รับความเดือนร้อนขาดรายได้ในช่วงระยะเวลาในการหาข้อยุติแนวทางจัดระเบียบถ.ทะเลหลวง(วชิรา)ที่ผ่านมา ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2539 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ตามมาตรา 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 […]
นายกเทศมนตรีสงขลาหารือยุติพ่อค้า-แม่ค้าตามมาตรการแนวทางจัดระเบียบถ.ทะเลหลวง(วชิรา)