Pgslot

ศบค.สงขลาออกคำสั่งปิดสถานที่ เกาะหนูเกาะแมวเป็นการชั่วคราว - HATYAITODAY ศบค.สงขลาออกคำสั่งปิดสถานที่ เกาะหนูเกาะแมวเป็นการชั่วคราว - HATYAITODAY

ศบค.สงขลาออกคำสั่งปิดสถานที่ เกาะหนูเกาะแมวเป็นการชั่วคราว

ศบค.สงขลาออกคำสั่งปิดสถานที่ เกาะหนูเกาะแมวเป็นการชั่วคราว

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลาประมาณ 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้มีการประชุม ครั้งที่32/2564 โดยมีนาย จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเร่งด่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ในจังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยในที่ประชุมมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อโรคโควิค-19 และที่ประชุมยังมีมติให้ทางจังหวัดสงขลา ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยง ประกอบด้วย

รูปภาพเมืองสงขลา ๒๑๐๖๑๕

1.หาดชลาทัศน์ ตั้งแต่โค้งเก้าเส้ง-ปฎิมากรรมคนอ่านหนังสือ

2. สวนสองทะเล3.หาดสมิหลา ตั้งแต่โรงแรมบีพีฯ-ลานว่าว

4. แหลมสนอ่อน หลังอควาเรียม

รูปภาพเมืองสงขลา ๒๑๐๖๑๕ 1

5.สนามลานเล่นว่าว

6. ลานกิจกรรมสระบัว

7. สวนเสรี

Hatyaitoday 33

โดย️ห้ามประชาชนรวมกลุ่มเข้าไปทำกิจกรรม หรือการมั่วสุม ดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. จนถึง 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้นและ ปิดเกาะหนูเกาะแมวเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันความแออัดของนักท่องเที่ยว

อ้างอิง : คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา

Next Post

สงขลาประกาศล็อคดาวน์ชุมชนเก้าเส้ง หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

Tue Jun 15 , 2021
สงขลาประกาศล็อคดาวน์ชุมชนเก้าเส้ง หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64  ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่จังหวัดสงขลายังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันสูงขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ในพื้นที่จำกัด ได้แก่ “การติดเชื้อในชุมชนแออัด และในโรงงาน” โดยจังหวัดสงขลาได้กำหนด และดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไว้ ดังนี้     1. การประกาศให้พื้นที่ชุมชนที่พบการแพร่ระบาดเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้าออกและให้คนในชุมชนนั้นกักกันตนเอง ณ บ้านพัก พร้อมกับการตรวจเชิงรุกทุก หลังคาเรือนเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ     2. สั่งปิดโรงงานที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และดำเนินการกักกันตัวพนักงาน/แรงงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ และดำเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุกเพื่อคัดแยกผู้ป่วยออกจากผู้ต้องกักกันตัว     3. ดำเนินมาตรการ Factory Quarantine ในโรงงานที่พบการติดเชื้อ โดยจะต้องมีการปิดฝ่าย/แผนก ที่พบการติดเชื้อและดำเนินการกักตัวพนักงานที่มีความเสี่ยงทุกรายไว้ณ สถานที่กักกันตัว และดำเนินการตรวจเชิงรุกภายในโรงงาน     4. ดำเนินการจัดตั้ง Local Quarantine ในทุกพื้นที่เพื่อเตรียมการรองรับการกักกันตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงมาแยกกักกันตนเองอย่างเป็นเอกเทศ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อในครอบครัว     5. กำหนดมาตรการสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งได้รับการ SWAP ตรวจหาเชื้อ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ Home Quarantine เป็นระยะเวลา 14 วัน และสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำซึ่งได้รับการ SWAP จะต้องกักกันตนเอง ณ ที่พักจนกว่าจะทราบผล หากมีการฝ่าฝืนเดินทางออกจากสถานที่กักตัว จังหวัดจะมีมาตรการในการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนมาตรการต่อไป นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ และแนวทางการจัดการโรคโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถานของจังหวัดสงขลา ที่ยังมีการตรวจพบผู้ต้องขังติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรือนจำจังหวัดสงขลา มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 640 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ 1 ราย และ ผู้ต้องขัง 639 ราย ซึ่งเข้ารับการรักษาจนหายแล้ว 233 ราย และยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสงขลา 3 ราย โรงพยาบาลสนามในเรือนจำจังหวัดสงขลา 396 ราย และมีผู้ต้องขังที่รักษาหายและได้รับการปล่อยตัว รวม 7 ราย  สำหรับเรือนจำและทัณฑสถาน ทั้ง 5 แห่งของจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น และแยกผู้ติดเชื้อให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมเฉพาะ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อเข้าสู่เรือนจำ ภายใต้การดำเนินการตามกรอบนโยบายหลักในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด คือ การระวังอย่าให้เชื้อเข้าสู่เรือนจำ การรักษาผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วและทั่วถึงเพื่อไม่ให้มีการเสียชีวิต และการตรวจเชื้อและปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวดอย่าให้มีการนำเชื้อออกสู่ภายนอก อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01