พาณิชย์จังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมอุดหนุนหอมหัวใหญ่ช่วยเกษตกร ระบายในสต็อกกว่า 500 ตัน

พาณิชย์จังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมอุดหนุนหอมหัวใหญ่ช่วยเกษตกร ระบายในสต็อกกว่า 500 ตัน

  นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศเป็นอย่างมาก จนเกิดปัญหาเกษตรสินค้าบางชนิดผลผลิตค้างในระบบ สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรรวมถึงสินค้าหอมหัวใหญ่ที่มีผลผลิตกว่า 500 ตัน คงค้างอยู่ในสต็อกของสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

 ดังนั้้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ และให้สามารถระบายจำหน่ายผลผลิตที่คงค้างในสต็อกได้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนผู้ี่สนใจร่วมอุดหนุนหอมหัวใหญ่

พาณิชย์จังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมอุดหนุนหอมหัวใหญ่ช่วยเกษตกร ระบายในสต็อกกว่า 500 ตัน

โดยสามารถประสานการซื้อขายโดยตรงกับประธานชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จำกัด ติดต่อ นายศรีทน คำภีระ โทศัพท์ 08-6188-6605 หรือประสานผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นางทิพาภรณ์ ชัยศิริกุล ธีรเมทินี นักวิชาการพาณิชย์ชาำนาญการ โทรศัพท์ 0-2507-5719

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : พาณิชย์จังหวัดสงขลา

Next Post

สุดคลาสสิค งานแต่งจ.สงขลา เจ้าบ่าวนำรถโฟล์คเก่าคลาสสิคทั้งคันแห่ขันหมาก

อาทิตย์ ก.ย. 27 , 2020
สุดคลาสสิค งานแต่งจ.สงขลา เจ้าบ่าวนำรถโฟล์คเก่าคลา […]
ขบวน