Pgslot

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่ติดตามผลกระทบการก่อสร้าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่ติดตามผลกระทบการก่อสร้างเขื่อนชายฝั่งทะเลสงขลา ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง - HATYAITODAY

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่ติดตามผลกระทบการก่อสร้างเขื่อนชายฝั่งทะเลสงขลา ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่ติดตามผลกระทบการก่อสร้างเขื่อนชายฝั่งทะเลสงขลา ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง

   เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 5 (สงขลา) ติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งจากการก่อสร้าง ดังนี้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่ติดตามผลกระทบการก่อสร้างเขื่อนชายฝั่งทะเลสงขลา ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
(1) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา ความยาวทั้งสิ้น 2,990 เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้าโครงการฯ ประมาณร้อยละ 35-40
(2) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับภูมิทัศน์ พื้นที่ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ระยะที่ 1 มีความยาว 538 เมตร ความก้าวหน้าประมาณร้อยละ 60-65 ระยะที่ 2 มีความยาว 564 เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้าประมาณร้อยละ 70-75
(3) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ความยาวทั้งสิ้น 710 เมตร ซึ่งศาลปกครองสงขลามีคำสั่งให้ระงับการดำเนินการก่อสร้างเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ความก้าวหน้าโครงการฯ ประมาณร้อยละ 10-15
(4) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับภูมิทัศน์ พื้นที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ความยาวทั้งสิ้น 3,439 เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้าโครงการฯประมาณร้อยละ 40-45
จากการตรวจสอบทั้ง 4 พื้นที่ พบว่าขั้นตอนการก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงชายหาด เช่น การขุดหน้าดิน การถมดิน การถมหิน ทำให้แนวชายหาดเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม และการก่อสร้างดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ และบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ กรม ทช. จะติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์และผลกระทบต่อชายฝั่งทะเลต่อไป
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่ติดตามผลกระทบการก่อสร้างเขื่อนชายฝั่งทะเลสงขลา ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่ติดตามผลกระทบการก่อสร้างเขื่อนชายฝั่งทะเลสงขลา ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่ติดตามผลกระทบการก่อสร้างเขื่อนชายฝั่งทะเลสงขลา ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

Next Post

เริ่มแล้วพิธีเปิดยิ่งใหญ่ งานกาชาด 6 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสระบัว เพื่อหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจ.สงขลา

Sat Nov 7 , 2020
เริ่มแล้วพิธีเปิดยิ่งใหญ่ งานกาชาด 6 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสระบัว เพื่อหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจ.สงขลา    ช่วงค่ำวันนี้ (6 พ.ย. 63) ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ที่บริเวณสระบัว แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 โดยมีพันธมิตรภาคีเครือข่าย รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางมาตรการคุมเข้ม COVID-19 ในยุค New Normal นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 นี้ ต้องเลื่อนมาจากช่วงฤดูร้อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค […]
เริ่มแล้วพิธีเปิดยิ่งใหญ่ งานกาชาด 6 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสระบัว เพื่อหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจ.สงขลา