สคบ.สงขลาจับมือศูนย์ดำรงธรรมสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนคุ้มครองผู้บริโภค

สคบ.สงขลาจับมือศูนย์ดำรงธรรมสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนคุ้มครองผู้บริโภค

     วันนี้ (วันพุธที่ 23 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายภูวนัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยส่วนราชการ ในฐานะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม โดยมี นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นเลขานุการ

สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา การรับทราบผลการปฏิบัติงาน การให้ความเห็นชอบกิจกรรม / แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นต้น ซึ่ง สคบ.ประจำจังหวัดสงขลา ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยัง สคบ.ส่วนกลาง บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และแนวโน้มการเพิ่มของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเชิงรุก โดยเฉพาะการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน

สคบ.สงขลาจับมือศูนย์ดำรงธรรมสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ซึ่งมีภารกิจในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เช่นเดียวกัน พร้อมที่จะร่วมมือกันเดินหน้าขับเคลื่อน และยกระดับให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

สคบ.สงขลาจับมือศูนย์ดำรงธรรมสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนคุ้มครองผู้บริโภค

สคบ.สงขลาจับมือศูนย์ดำรงธรรมสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนคุ้มครองผู้บริโภค

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ดำรงธรรมสงขลา

Next Post

เปิดตลาด SeaFoodMarket พัฒนาท่าเทียบเรือประมงชายแดนใต้เล็งเป็นแหล่งท่องเที่ยว-จุดเช็คอินใหม่ของสงขลา-ปัตตานี

Wed Sep 23 , 2020
เปิดตลาด SeaFoodMarket พัฒนาท่าเทียบเรือประมงชายแดนใต้เล็งเป็นแหล่งท่องเที่ยว-จุดเช็คอินใหม่ของสงขลา-ปัตตานี    องค์การสะพานปลาเดินหน้าพัฒนาท่าเทียบเรือประมงชายแดนใต้เต็มสูบ หวังปั้นท่าเทียบเรือประมงสงขลาเป็นตลาด“Seafood Market”และท่าเทียบเรือประมงปัตตานีเป็น One Stop Everything รองรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ และทัพนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ พร้อมดันเป็นแหล่งท่องเที่ยว-จุดเช็คอินแห่งใหม่ด้วย ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ได้พาคณะผู้บริหารขององค์การสะพานปลา(อสป.) และคณะกรรมการองค์การสะพานปลา(บอร์ด) นำโดยดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ และนายภัทระ คำพิทักษ์ รวมถึงนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือประมงสงขลา และท่าเทียบเรือประมงปัตตานี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน และสำรวจตลาดการซื้อขายสัตว์น้ำ ซึ่งในส่วนของท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) อสป.มีแผนที่จะทำให้เป็นตลาดสัตว์น้ำกลางวัน “Seafood Market” มีการซื้อขายทั้งปลีก และส่ง ไม่ใช่เป็นท่าเทียบเรือที่เอาแค่สัตว์น้ำลงอย่างเดียว ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค […]
เปิดตลาด SeaFoodMarket พัฒนาท่าเทียบเรือประมงชายแดนใต้เล็งเป็นแหล่งท่องเที่ยว-จุดเช็คอินใหม่ของสงขลา-ปัตตานี