สคบ.สงขลาจับมือศูนย์ดำรงธรรมสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนคุ้มครองผู้บริโภค

สคบ.สงขลาจับมือศูนย์ดำรงธรรมสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนคุ้มครองผู้บริโภค

     วันนี้ (วันพุธที่ 23 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายภูวนัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยส่วนราชการ ในฐานะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม โดยมี นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นเลขานุการ

สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา การรับทราบผลการปฏิบัติงาน การให้ความเห็นชอบกิจกรรม / แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นต้น ซึ่ง สคบ.ประจำจังหวัดสงขลา ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยัง สคบ.ส่วนกลาง บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และแนวโน้มการเพิ่มของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเชิงรุก โดยเฉพาะการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน

สคบ.สงขลาจับมือศูนย์ดำรงธรรมสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ซึ่งมีภารกิจในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เช่นเดียวกัน พร้อมที่จะร่วมมือกันเดินหน้าขับเคลื่อน และยกระดับให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

สคบ.สงขลาจับมือศูนย์ดำรงธรรมสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนคุ้มครองผู้บริโภค

สคบ.สงขลาจับมือศูนย์ดำรงธรรมสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนคุ้มครองผู้บริโภค

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ดำรงธรรมสงขลา

Next Post

เปิดตลาด SeaFoodMarket พัฒนาท่าเทียบเรือประมงชายแดนใต้เล็งเป็นแหล่งท่องเที่ยว-จุดเช็คอินใหม่ของสงขลา-ปัตตานี

พุธ ก.ย. 23 , 2020
เปิดตลาด SeaFoodMarket พัฒนาท่าเทียบเรือประมงชายแด […]
เปิดตลาด SeaFoodMarket พัฒนาท่าเทียบเรือประมงชายแดนใต้เล็งเป็นแหล่งท่องเที่ยว-จุดเช็คอินใหม่ของสงขลา-ปัตตานี