สงขลา ปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. – ธ.ค. 65 ลดภาระนายจ้างเพิ่มสภาพคล่องผู้ประกันตน

สงขลา ปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. – ธ.ค. 65

วันที่ 21 ก.ย. 65 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบสำหรับนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่เดือน ต.ค. – ธ.ค. 65 เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระนายจ้างและผู้ประกันตนในสถานการณ์ปัจจุบัน

307776545 633461398351664 8790897793744132936 N

โดยรัฐบาลจ่ายสมทบในอัตราเท่าเดิมที่ 2.75% ของค่าจ้างผู้ประกันตน ส่วนนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 จากเดิมจ่ายฝ่ายละ 5% ลดเหลือฝ่ายละ 3% ส่วนผู้ประกันตน ม.39 ให้ปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบจากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาท ลดลงเหลือ 240 บาท/เดือน

กรณีลดอัตราเงินสมทบงวดเดือน ต.ค. – ธ.ค. 65 นี้ จะส่งผลให้กองทุนประกันสังคม จัดเก็บเงินสมทบได้ลดลง 17,044 ล้านบาท โดยที่

  • ผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบลดลง 9,080 ล้านบาท
  • นายจ้าง จ่ายลดลง 7,964 ล้านบาท

เป็นการบรรเทาภาระ ของนายจ้างจากสภาวะเศรษฐกิจและการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ทั่วประเทศ ให้นายจ้างมีสภาพคล่องเพิ่มและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตน ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วย 

อ้างอิง : คณะรัฐมนตรี

Next Post

อ่างเก็บน้ำ ม.อ. หาดใหญ่

Wed Sep 21 , 2022
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
Untitled 1