กรมอนามัยออกประกาศคุมเข้มการใช้กัญชาใส่อาหาร

กรมอนามัยออกประกาศคุมเข้มการใช้กัญชาใส่อาหาร

วันที่ 23 มิ.ย. 65 นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่าหลังจากปลดล็อกพืชกัญชา ออกจากยาเสพติดให้โทษ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่กำหนด ให้ทุกส่วนของกัญชาไม่ใช่ยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดที่มีปริมาณสาร THC มากกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักที่ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษ ปัจจุบันพบว่า สถานประกอบกิจการอาหาร ร้านค้า ได้นำพืชกัญชามาสร้าง มูลค่าเพิ่ม เชิงพาณิชย์ ทั้งนำมาเป็นส่วนประกอบในอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม หากผู้บริโภคได้รับสารที่อยู่ในพืชกัญชาในปริมาณที่มากเกินไป หรือผู้ที่มีอาการแพ้สารที่อยู่ในกัญชา อาจส่งผลต่อปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้น และระยะยาวหรือรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ จากข้อมูลของ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี และสถานบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ระบุว่าสารประกอบ ในพืชกัญชา โดยเฉพาะสาร THC มีผลกระทบต่อสมองเด็ก เกิดพิษ เฉียบพลัน ต่อหลายระบบ ได้แก่

Cannabis Marijuana Leaf Closeup Dark Background.

1) ระบบประสาท ทำให้เกิดอาการ เวียนศีรษะ แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด ความรู้สึกตัวลดลง กล้ามเนื้อ เกร็งกระตุก ชัก อารมณ์แปรปรวน

2) ระบบหัวใจ ทำให้มีอาการ แน่น หน้าอก หายใจไม่สะดวก หน้ามืด วูบหมดสติ ความดันโลหิตสูง

3) ระบบทางเดินอาหาร ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ส่วนในระยะยาว ทำให้ความคิดความจำแย่ลง สมาธิสั้น ประสาทหลอน หูแว่ว ซึมเศร้า และพฤติกรรมเปลี่ยน

1655971387567

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ประกอบกิจการอาหาร มีส่วนประกอบของพืชกัญชา ดังนี้

1) แสดงข้อมูลอย่างเปิดเผยชัดเจน ว่าเป็นสถานประกอบกิจการอาหารที่มีการใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบ

2) แสดงรายการอาหารทั้งหมดที่มีส่วนผสมของกัญชา

3) แสดงปริมาณการใช้ใบกัญชาต่อรายการอาหารแต่ละประเภท (อาหารทอดใช้ใบกัญชา 1-2 ใบ/เมนู ,อาหารผัด แกง ต้ม ผสมในเครื่องดื่มใช้ใบกัญชาไม่เกิน 1 ใบ / เมนู)

4) แสดงข้อความเตือนหรือคำแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค อาหารหรือเครื่องดื่มที่ผสมกัญชา

5) ห้ามแสดงข้อความหรือโฆษณา สรรพคุณ ในการป้องกันหรือรักษาโรค สำหรับบุคคลที่ไม่ควร บริโภคอาหาร เครื่องดื่มผสมกัญชา ได้แก่ ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร ผู้ขับขี่ยานพาหนะหรือทำงาน กับเครื่องจักรกล ผู้ที่แพ้สาร THC หรือสาร Cannabinoi (CBD) หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือที่ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โทร 0 7432 3292 ในวันและเวลาราชการ

Doctor Hand Hold And Offer To Patient Medical Marijuana And Oil.

อ้างอิง : สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

Next Post

ป.ป.ช. ลงพื้นที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล วิเคราะห์สภาพปัญหากรณีการบุกรุกโบราณสถานเขาแดงสงขลา

Thu Jun 23 , 2022
ป.ป.ช. ลงพื้นที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล วิเคราะห์สภาพปัญหากรณีการบุกรุกโบราณสถานเขาแดงสงขลา วันที่ 23 มิ.ย. 65 ที่ป้อมหมายเลข 9 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พ.ต.ต.ชัชนพ พดุงกาญจน์ ผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช.พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นางสุจิตร สุขสว่าง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอสิงหนคร ผู้แทนสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา นางสาววรรณี พุฒแก้ว แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ฯลฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา และข้อเท็จจริงตามประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต กรณีการบุกรุกโบราณสถานเขาแดง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG:Together against Corruption – TaC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมการขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตภาค 9 (จังหวัดสงขลา) จากนั้นในช่วงบ่ายได้มีการประชุมหารือข้อตกลงร่วมเพื่อการต้านและลดทุจริตในพื้นที่จังหวัดสงขลา ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ […]
ปกข่าว 01