ป.ป.ส.ปลดล็อคปลูกพืชกระท่อม 135 พื้นที่สามารถดำเนินการปลูกได้ โดยไม่ต้องรอกฎหมาย

ป.ป.ส.ปลดล็อคปลูกพืชกระท่อม 135 พื้นที่สามารถดำเนินการปลูกได้ โดยไม่ต้องรอกฎหมาย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ยาเสพติด ประกาศให้พื้นที่ 135 แห่ง ที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ และเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกพืชกระท่อมมาก ให้สามารถดำเนินการปลูกได้ โดยไม่ต้องรอกฎหมายหลัก ซึ่งเมื่อกำหนดพื้นที่เสร็จแล้วนายอนุทินสามารถเซ็นลงนามได้เลย ถ้ามีความพร้อม
ป.ป.ส.ปลดล็อคปลูกพืชกระท่อม 135 พื้นที่สามารถดำเนินการปลูกได้ โดยไม่ต้องรอกฎหมาย
ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการปลดล็อคกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม ว่ากฎหมายหลักเกี่ยวกับยาเสพติด 3 ฉบับ อยู่ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่ฉบับที่เกี่ยวกับพืชกระท่อมนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจของคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว จึงจะนำเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อผลักดันเป็นกฎหมายต่อไป พื้นที่นำร่อง 135 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ต้นแบบในการศึกษาการควบคุมดูแล การใช้พืชกระท่อม โดยมีหลักการสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่นำร่อง คือ การมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชน เพราะเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมดูแล ไม่ให้มีการใช้พืชกระท่อมผิดวัตถุประสงค์ โดยมีขั้นตอนการกำหนดพื้นที่ 8 ขั้นตอน คือ
ป.ป.ส.ปลดล็อคปลูกพืชกระท่อม 135 พื้นที่สามารถดำเนินการปลูกได้ โดยไม่ต้องรอกฎหมาย
1. การประเมินและกำหนดพื้นที่เป้าหมาย
2. การชี้แจงทำความเข้าใจในพื้นที่
3. การจัดทำคำร้องเพื่อขอเตรียมพื้นที่
4. การจัดตั้งกลไก
5. สำรวจพื้นที่และบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศ
6. การจัดทำธรรมนูญชุมชน
7. การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมพืชกระท่อม และ
8. การจัดเวทีประชาคมธรรมนูญชุมชนและแผนปฏิบัติการ
ป.ป.ส.ปลดล็อคปลูกพืชกระท่อม 135 พื้นที่สามารถดำเนินการปลูกได้ โดยไม่ต้องรอกฎหมาย
ประกอบด้วย 10 จังหวัด 10 อำเภอ 19 ตำบล 1 เทศบาล 110 หมู่บ้าน 25 ชุมชน
ภาคกลางจังหวัดนนทบุรี บ้านคลองหนึ่ง หมู่ 10 ในตําบลไทรใหญ่ อําเภอไทรน้อย
จังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 12 ในตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง
ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรมราช 8 หมู่บ้าน ในตําบลคลองเส อําเภอถ้ำพรรณราย
จังหวัดกระบี่ 9 หมู่บ้าน ในตําบลเขาดิน อําเภอเขาพนม
จังหวัดพังงา 7 หมู่บ้าน ในตําบลลําภู อําเภอท้ายเหมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 65 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 25 ชุมนุม ในตําบลเพิ่มพูนทรัพย์, ทุ่งเตาใหม่, น้ำพุ คลองปราบ, ควนสุบรรณ, ควรศรี, ท่าชี, ลําพูน, ทุ่งเตา, พรุพี, และนาสาร อําเภอบ้านนาสาร
จังหวัดระนอง 5 หมู่บ้าน ในตําบลละอุ่นเหนือ อําเภอละอุ่น
จังหวัดชุมพร 1 หมู่บ้าน ในตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร
จังหวัดตรัง 4 หมู่บ้าน ในตําบลในเตา อําเภอห้วยยอด
จังหวัดพัทลุง 9 หมู่บ้าน ในตําบลลําสินธ์ุ อําเภอศรีนครินทร์

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักข่าวไทย , คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

Next Post

รฟท.แจ้งเปลี่ยนตารางเดินรถสายใต้ทุกขบวน เนื่องจากสร้างรางรถไฟทางคู่ช่วงสถานีนครปฐม-สถานีชุมพร

Mon Nov 16 , 2020
รฟท.แจ้งเปลี่ยนตารางเดินรถสายใต้ทุกขบวน เนื่องจากสร้างรางรถไฟทางคู่ช่วงสถานีนครปฐม-สถานีชุมพร วันที่ 16 พ.ย. 63  ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมปรับเวลาเดินรถเส้นทางสายใต้ทุกขบวนวันนี้เป็นวันแรก  ทางการรถไฟฯ มีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาเดินรถในเส้นทางสายใต้ทุกขบวน เนื่องจากมีการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงระหว่างสถานีนครปฐม-ชุมพร และขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบกำหนดเวลาเดินรถก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยในวันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2563 ทางรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ ทำให้เดือนพฤศจิกายนมีวันหยุดยาว 4 วัน คือ 19-22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศอีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกันสำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือไปท่องเที่ยวในช่วงวันดังกล่าวโดยใช้บริการโดยสารรถไฟ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเดินรถในเส้นทางสายใต้ทุกขบวน   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : การรถไฟแห่งประเทศไทย Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
รฟท.แจ้งเปลี่ยนตารางเดินรถสายใต้ทุกขบวน เนื่องจากสร้างรางรถไฟทางคู่ช่วงสถานีนครปฐม-สถานีชุมพร