สธ.หาดใหญ่คุมเข้ม ! สุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ลูกจ้างนายจ้าง ผู้ประกอบการหาดใหญ่ ณ หอนาฬิกา

สธ.หาดใหญ่คุมเข้ม ! สุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ลูกจ้างนายจ้าง ผู้ประกอบการหาดใหญ่ ณ หอนาฬิกา

วันนี้ 12/1/2564 เวลาประมาณ 13.00 น. กระทรวงสาธารณสุขหาดใหญ่ ได้ทำการสุ่มตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบการภายในหาดใหญ่ บริเวณ หอนาฬิกาหาดใหญ่

สธ.หาดใหญ่คุมเข้ม ! สุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ลูกจ้างนายจ้าง ผู้ประกอบการหาดใหญ่ ณ หอนาฬิกา
สธ.หาดใหญ่คุมเข้ม ! สุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ลูกจ้างนายจ้าง ผู้ประกอบการหาดใหญ่ ณ หอนาฬิกา

กระทรวงสาธารณสุขหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางกระทรวงสาธารณสุขหาดใหญ่จึงได้ทำการสุ่มตรวจ จากร้านหรือสถานบริการที่เข้าข่ายสุ่มเสียง 10-15 ร้าน และสุ่มตรวจจาก นายจ้างลูกจ้าง ผู้ประกอบการ ภายในหาดใหญ่ 6-7 คนต่อร้าน บริเวณ หอนาฬิกา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผู้ที่เข้าร่วมรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

สธ.หาดใหญ่คุมเข้ม ! สุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ลูกจ้างนายจ้าง ผู้ประกอบการหาดใหญ่ ณ หอนาฬิกา
สธ.หาดใหญ่คุมเข้ม ! สุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ลูกจ้างนายจ้าง ผู้ประกอบการหาดใหญ่ ณ หอนาฬิกา

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกท่านโปรดระมัดระวังในการเดินทางไปต่างจังหวัด และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่เพิ่มขึ้น

สธ.หาดใหญ่คุมเข้ม ! สุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ลูกจ้างนายจ้าง ผู้ประกอบการหาดใหญ่ ณ หอนาฬิกา

HATYAITODAYNEWS

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 12 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 287 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Tue Jan 12 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 12 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 287 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย     ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 287 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)                     สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้  HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 12 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 287 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)