สรุปสถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 1 เม.ย. 2563 ติดเชื้อสะสม 1,771 ราย เสียชีวิตแล้ว 12 ราย

สรุปสถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 1 เม.ย. 2563 ติดเชื้อสะสม 1,771 ราย เสียชีวิตแล้ว 12 ราย

 วันที่ 1 เม.ย. 2563 (วันนี้) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 120 ราย เป็นคนในพื้นที่ 20 จังหวัด รวมสะสม 1,771 ราย เสียชีวิตรวม 12 ราย

ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 120 ราย แบ่ง เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 51 ราย ได้แก่
1.1 กลุ่มสนามมวย 1 ราย
1.2 กลุ่มสถานบันเทิง 11 ราย
1.3 กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 38 ราย และเคยร่วมงานบุญที่ประเทศมาเลเซีย 1 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 39 ราย
2.1 คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 22 ราย
2.2 กลุ่มคนต่างชาติมาจากต่างประเทศ 2 ราย กลุ่มผู้ทำงาน, อาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมาก อาจมีการเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 14 ราย และบุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ แต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 30 ราย

ทั้งนี้ สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 120 ราย ที่พบแบ่งเป็นกทม. 43 ราย
สมุทรปราการ 23 ราย
ภูเก็ต 11 ราย
กระบี่, นนทบุรี, ปทุมธานี, บุรีรัมย์, สงขลา, ชลบุรี 2 ราย
ฉะเชิงเทรา, นครปฐม, ศรีสะเกษ, สมุทรสาคร, สระบุรี, หนองบัวลำภู, อุบลราชธานี 1 ราย
อยู่ระหว่างสอบสวน 24 ราย

 

 

ทั้งประเทศ HATYAITODAY
สรุปสถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 1 เม.ย. 2563 ติดเชื้อสะสม 1,771 ราย เสียชีวิตแล้ว 12 ราย

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : การแถลงข้อมูลข่าวสารจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19, The Standard

Next Post

หาดใหญ่เตรียมพร้อม เปิดศูนย์รับมือภัยแล้งและไฟป่า

Wed Apr 1 , 2020
หาดใหญ่เตรียมพร้อม เปิดศูนย์รับมือภัยแล้งและไฟป่า    จากการประชุมของกรมส่งเสริมการเกษตร เห็นสมควรว่า จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 (วอร์รูม)ช่วงมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรขึ้น ทั้งระดับกรม เขต จังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง การสร้างการรับรู้ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ รวมทั้งการปฏิบัติดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธี การเฝ้าระวังและรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและสรุปผลการรายงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าซึ่งการคาดการณ์อาจทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมาฝนตกน้อยทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อย บวกกับปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.63) ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำใช้การได้เพียงร้อยละ 22 ทำให้พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ปลูกไม้ผลนอกเขตชลประทานมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำใน 30 จังหวัด พื้นที่ประมาณ 3.7 แสนไร่ รวมถึงพื้นที่การเกษตรอื่นๆ อาจได้รับผลกระทบเสียหายเช่นกัน นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2563 จึงต้องติดตามเฝ้าระวังในการใช้น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น      จึงออกมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง 8 มาตรการ […]
หาดใหญ่เตรียมพร้อม เปิดศูนย์รับมือภัยแล้งและไฟป่า