จ.สงขลาเปิดด่านตรวจ จุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าออกจ.สงขลา

จ.สงขลาเปิดด่านตรวจ จุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าออกจ.สงขลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7/1/2564 จังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งให้แต่งตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ บริเวณเส้นทางถนนทั่วบริเวณอำเภอภายในจังหวัด สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าและออก เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยตำแหน่งจุดแต่งตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจตามประกาศ มีดังนี้

 1. ด่านตรงทางหลวงพรุพ้อ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ ตั้งบริเวณทางหลวงหมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม
 2. ด่านตรวจบ้านคอลงกั่ว บ.คลองกั่ว หมู่ 7 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ ตั้งบริเวณทางหลวงหมายเลข 406
 3. ด่านตรวจบ้านคลองแดน ต.คลองแดน อ.ระโนด ตั้งบริเวณทางหลวงหมายเลข 408 ถนนสงขลา – จ.นครศรีธรรมราช
 4. ด่านตรวบ้านขาว ต.บ้านขาว อ.ระโนด ตั้งบริเวณทางหลวงชนบท เส้นทางระหว่างอ.ระโนด – จ.พัทลุง
 5. ด่านตรวจหน้าวัดท่าข้าม ม.1 ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง ตั้งบริเวณถนน อบจ.สข. ถ.1-0007 ต่อกับถนนทางหลวงชนบทสาย 4020 รอยต่อ ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง กับ ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
 6. ด่านตรวจบ้านควนติหมุน ต.ปากบาง อ.เทพา ตั้งบริเวณทางหลวงสาย 43 สงขลา – ปัตตานี
 7. ด่านตรวจบ้านนาจวก ต.ท่าม่วง อ.เทพา ตั้งบริเวณทางหลวงสาย 42 เส้นทางระหว่างต.ลำไพล อ.เทพา กับ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 8. ด่านตรวจบ้านมุนี ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย ตั้งบริเวณถนนทางหลวงสาย 4085 เส้นทางระหว่างอ.สะบ้าย้อยกับอ.กาบัง จ.ยะลา
 9. ด่านตรวจบ้านโหนด ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย ตั้งบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย 4072 เส้นทางระหว่าง อ.สะบ้าย้อย กับ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 10. ให้อ.เมืองสงขลา อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ อ.บางกล่ำ อ.นาหม่อม อ.คลองหอยโข่ง อ.จะนะ และอ.นาทวี ตั้งจุดคัดกรองโควิด-19 (ด่านลอย) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามมาตรการควบคุมโรค
จ.สงขลาเปิดด่านตรวจ จุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าออกจ.สงขลา
จ.สงขลาเปิดด่านตรวจ จุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าออกจ.สงขลา
จ.สงขลาเปิดด่านตรวจ จุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าออกจ.สงขลา

ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจ ด่านตรวจ ตรวจวัดอุณหภูมิสังเกตอาการผู้เดินทาง ตรวจสอบการติดตั้งระบบแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” ของผู้เดินทางพร้อมทั้งสอบถามเหตุผลถึงสถานที่ต้นทาง ปลายทางผู้เดินทางให้ชัดเจนและบันทึกข้อมูล เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก: สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 8 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 205 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Fri Jan 8 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 8 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 205 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.35 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 205 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 8 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 205 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)