สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 09 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 09 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 09 เมษายน 2563  พลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้สามารถใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ ดังกล่าวในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วยสอบสวนและควบคุมโรคได้เร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา (จากข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2553 เวลา 16.00 น.) มีรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 531 ราย

  • ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 481 ราย
  • รอผลตรวจยืนยันรอบที่สองจากส่วนกลาง +22 ราย
  • มีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 48 ราย
  • เป็นคนจังหวัดสงขลา 32 ราย
  • คนจังหวัดอื่น 5 ราย
  • รักษา 27 ราย
  • หายแล้ว 21 ราย
  • กลุ่มดาวห์จากอินโดนีเซีย 22 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน 11 ราย (กักตัวที่โรงพยาบาลนาหม่อม)

ผู้ติดเชื้อแยกเป็นรายอำเภอได้แก่ จะนะ 6 ราย หาดใหญ่ 11 ราย บางกล่ำ 2 ราย เมืองสงขลา 1 ราย คลองหอยโข่ง 1 ราย ระโนด 1 ราย เทพา 3 ราย สิงหนคร 6 ราย สะเดา 1 ราย

พื้นที่อีก 7 อำเภอได้แก่ อ.นาทวี สะบ้าย้อย นาหม่อม รัตภูมิ ควนเนียง สทิงพระ และกระเเสสินธุ์ ยังปลอดผู้ติดเชื้อ

ทั้งนี้ขอให้ทุกท่าน ใส่หน้ากากอนามัย , ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ,เลี่ยงเอามือแตะใบหน้า แคะจมูก ขยี้ตา และไม่ไปสถานที่เสี่ยง คนแออัด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

สงขลา

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์
อ้างอิง: สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

อาชีพใดบ้าง ที่ได้รับการยกเว้นสามารถเดินทางในช่วงเคอร์ฟิวได้

Thu Apr 9 , 2020
อาชีพใดบ้าง ที่ได้รับการยกเว้นสามารถเดินทางในช่วงเคอร์ฟิวได้  มื่อวันที่ 3 เม.ย.63 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) โดยออกข้อกำหนดเพิ่มเติม ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศดังกล่าว อาชีพที่ได้รับการยกเว้นสามารถเดินทางได้ในช่วงเคอร์ฟิว ได้แก่ 1.ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ 2.ผู้ปฏิบัติงานด้านการธนาคาร 3.ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค 4.ผู้ปฏิบัติงานด้านยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ 5.ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง 6.ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่งพัสดุภัณฑ์ 7.ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนย้ายประชาชนไปสู่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 8.ผู้ปฏิบัติงานที่มีการเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ 9.ผู้ที่เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง ทั้งนี้ในส่วนของการเดินทางเข้าออกเวรทำงาน และการเดินทางมาจาก – ไปยังสนามบิน ต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็น หรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้า หรือเอกสารการเดินทาง และบุคคลนั้นมีมาตรการป้องกันโรค ผู้ใดฝ่าฝืนเคอร์ฟิวมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ […]
โควิด-19