สรุปผลการจองและการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จังหวัดสงขลา

สรุปผลการจองและการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จังหวัดสงขลา

วันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 09.13 น. พบว่ายอดจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งหมด จำนวน 225,618 คน โดยมีเป้าหมายผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 240,702 คน จองแล้ว จำนวน 130,894 คน คิดเป็นร้อยละ 54.38 และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เป้าหมาย 108,943 คน จองแล้ว 47,515 คน คิดเป็นร้อยละ 43.61 กลุ่มอื่นๆ จองแล้ว 47,209 คน โดยมียอดจองในเดือนมิถุนายน 49,072 คน, เดือนกรกฎาคม 73,786 คน, เดือนสิงหาคม 91,268 คน, เดือนกันยายน 5,980 คน และเดือนตุลาคม 91 คน 

56b4ea8cea8f1b2ca997276bfc016eaa Small

ขณะนี้ได้มีการฉีดวัคซีน Sinovac ไปแล้ว จำนวน 64,336 โดส แบ่งเป็นเข็มที่หนึ่ง 40,335 โดส เข็มที่สอง 24,001 โดส ส่วน Astrazeneca ฉีดทั้งหมด จำนวน 19,328 โดส แบ่งเป็นเข็มที่หนึ่ง 19,325 โดส และเข็มที่สอง 3 โดส

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้กำหนดจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 34 แห่ง โดยเป็นนอกโรงพยาบาล 11 แห่ง ในเขตอำเภอหาดใหญ่ ในโรงพยาบาล จำนวน 23 แห่ง ในเขตอำเภอหาดใหญ่ ในเขตอำเภอเมืองสงขลา และในเขตอำเภอคลองหอยโข่ง รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดอีกจำนวน 15 แห่ง

อ้างอิง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

Next Post

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 107 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 2,773 คน

Mon Jun 14 , 2021
สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 107 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 2,773 คน วันที่ 14 มิ.ย. 64 จังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 107 ราย ดังนี้– พบผู้ป่วยจากการตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมในโรงงานพื้นที่อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ โดยมีการควบคุมกักกันแรงงานกลุ่มสัมผัสเสี่ยงทั้งหมดไว้ อย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังอาการต่อไปและได้ดำเนินการ Factory Quarantine กักกันตัวพนักงานที่มีความเสี่ยงทั้งสูงและต่ำไว้ ณ ที่พักพนักงานเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมโรค– พบผู้ติดเชื้อภายในชุมชนป้อม 6 อ.หาดใหญ่ จำนวน 11 ราย และชุมชนเก้าเส้ง 3 รายเป็นการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง โดยทั้ง 2 ชุมชนได้ถูกควบคุมการเดินทาง เข้า-ออก และ ปิดตลาดชุมชน และดำเนินมาตรการควบคุมโรคก่อนหน้านี้แล้ว– พบผู้ติดเชื้อ ภายในครอบครัว เป็นการตรวจจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในครอบครัวที่พบผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ […]
ปกข่าวโควิด 01