สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 7 มิถุนายน 2563 พบผู้ติดเชื้อ 8 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 7 มิถุนายน 2563 พบผู้ติดเชื้อ 8 ราย

วันที่ 7 มิถุนายน 2563  พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  แถลงการณ์แทน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในฐานะผู้ช่วยโฆษก ศบค.

รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 พบว่าวันนี้มีรายงานผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 8 ราย และไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม โดยผู้ป่วยรายใหม่มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 8 ราย ตามข้อมูลดังนี้

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 ราย

เดินทางมาถึงไทยวันที่ 2 มิ.ย. 63 ทุกรายเคยได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้ว ผลไม่พบเชื้อ กลับมาประเทศไทย ตรวจพบเชื้อ ทุกรายไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลใน กทม.

  • รายที่ 1 เพศหญิง อายุ 38 ปี อาชีพพนักงานบริษัท
  • รายที่ 2 เพศชาย อายุ 37 ปี เป็นนักท่องเที่ยว
  • รายที่ 3 เพศหญิง อายุ 36 ปี อาชีพพนักงานสปา
  • รายที่ 4 เพศหญิง อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานนวด
  • รายที่ 5 เพศหญิง อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานขายอาหาร

ประเทศคูเวต 2 ราย

รายที่ 6-7 เพศชาย อายุ 46 ปี และ 37ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงไทยวันที่ 24 พ.ค.63

ตรวจวันที่ 27 พ.ค. 63 ผลไม่พบเชื้อ ตรวจวันที่ 6 มิ.ย. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลใน จ.สมุทรปราการ

ประเทศอินเดีย 1 ราย

รายที่ 8 เพศชาย อายุ 52 ปี เดินทางถึงไทยวันที่ 5 มิ.ย. 63 จากการคัดกรองที่สนามบิน พบว่ามีอาการไข้และไอ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลใน จ.สมุทรปราการ

โดยสรุปวันนี้ สถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 7 มิ.ย. 2563 มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 2,972 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 82 ราย เสียชีวิตรวม 58 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 3,112 ราย

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

เงื่อนไขเวลาของท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้น-ลงได้

Sun Jun 7 , 2020
เงื่อนไขเวลาของท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้น-ลงได้ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 4) เพิ่มท่าอากาศยานตาก ตราด นครราชสีมา นราธิวาส ปาย เพชรบูรณ์ และสุโขทัยในรายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ส่วนท่าอากาศยานอื่นที่ไม่ปรากฏรายชื่อ ขอให้ติดตามประกาศจาก CAAT ต่อไป **โปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ละสนามบิน และการปฏิบัติตัวในการเดินทางเข้าจังหวัดของแต่ละจังหวัด** **อากาศยานขนส่งคนโดยสารจากภายนอกประเทศ ยังคงห้ามทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.63 เวลา 23.59 น.** ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ซึ่งออกตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ที่กำหนดห้ามหรือจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างตามพระราชกำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน เว้นแต่เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกำหนด นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า […]
โควิด-19