สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 14 มิถุนายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม +1 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 14 มิถุนายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม +1 ราย

วันที่ 14 มิถุนายน 2563  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในฐานะผู้ช่วยโฆษก ศบค. ได้รายงานว่ามีการพบผุ้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 1 ราย

ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 1 ราย ตามข้อมูลดังนี้

เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 1 ราย จากประเทศสหรัฐอเมริกา

โควิด-19

โดยสรุปวันนี้ สถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 14 มิ.ย. 2563 ยังรักษาในโรงพยาบาล 90 ราย เสียชีวิตรวม 58 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 3,135 ราย

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

บขส.เปิดเส้นทางเดินรถตามเวลาปกติ หลังศบค.ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิว เริ่ม 15 มิ.ย.นี้

Sun Jun 14 , 2020
บขส.เปิดเส้นทางเดินรถตามเวลาปกติ หลังศบค.ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิว เริ่ม 15 มิ.ย.นี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกเส้นทาง ตามเวลาปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ภายหลังที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติยกเลิกมาตรการ ห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักร ระหว่างเวลา 23.00 – 03.00 น. และเห็นชอบคลายการผ่อนคลายมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ระยะที่ 4 ตามมติที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เห็นชอบให้ยกเลิกมาตรการ ห้ามออก นอก เคหสถานทั่วราชอาณาจักร ระหว่างเวลา 23.00 -03.00 น. และเห็นชอบมาตรการ คลายการผ่อนคลายมาตรการ สกัดกั้น การแพร่ […]
โควิด-19