สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย 

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้เสนอข้อมูล สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 1 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยคนสัญชาติรัสเซีย เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าพักใน Alternative Local Quarantine (ALQ) โดยเดินทางมาจาก  สหพันธรัฐรัสเซีย 1 ราย

โควิด-19

โควิด-19

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

เปิดด่านฟื้นการค้าชายแดนกระตุ้นส่งออกครึ่งปีหลัง สิ้นสุดโควิด-19

Tue Aug 4 , 2020
เปิดด่านฟื้นการค้าชายแดนกระตุ้นส่งออกครึ่งปีหลัง สิ้นสุดโควิด-19    รัฐบาลได้ประกาศเปิดการค้าชายแดนอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งฟื้นฟูการค้าชายแดนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าช่วงครึ่งปีหลัง สถานการณ์การค้าชายแดนจะยิ่งปรับตัวดีขึ้น ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดสงขลามีด่านไทย-มาเลเซีย จำนวน 2 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรด่านบ้านประกอบ จ.สงขลา/จุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์ จ.สงขลา โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการเปิดด่านถาวร เพราะการปิดด่านฯ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการทั้งส่งออกและนำเข้า เพราะไทยต่างก็ต้องพึ่งพาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านกันมายาวนาน เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการสินค้าไทยเป็นอย่างมากเพราะ ความนิยมในคุณภาพของสินค้าไทยซึ่งมีมาตรฐานสินค้าและความคุ้มค่าสูง นอกจากเราจะขายสินค้าให้เพื่อนบ้านได้มากแล้ว เรายังได้รับสินค้าที่มีความหลากหลายจากเพื่อนบ้าน ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นและยังได้ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย      ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศชี้ให้เห็นว่า ประชาชนคนไทยได้รับประโยชน์จากการได้ดุลการค้าเพื่อนบ้าน โดยในช่วงปี 2562 การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ในด้านมูลค่าการค้าชายแดนในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มาเลเซีย ยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์และแผงวงจรไฟฟ้า  […]
เปิดด่านฟื้นการค้าชายแดนกระตุ้นส่งออกครึ่งปีหลัง สิ้นสุดโควิด-19