สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 6 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 365 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 6 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 365 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 11.35 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 365  ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "ผู้ป่วย รายใหม่ ประเทศไทย วันที่ 6 มกราคม 2564 จำนวน (ราย) ประวัติเสี่ยง 1) ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเผ้าระวังและระบบบริการฯ ประวัติไปสถานที่เสี่ยงอื่น มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 2) การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน (แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน) 3) ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสถานกักกันทุกประเภท (Quarantine Facilities) 250 215 35 99 รวม 16 แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 365"ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "จังหวัด 365 ราย (ยอดสะสม 9,331 ราย) ผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย วันที่ 6 มกราคม 2564 .ติดเชื้อในประเทศ (ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวัง และระบบบริการฯ) 250 ราย 1.1 ติดเชื้อในประเทศ (ประวัติไปสถานที่เสี่ยงอื่น มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี) 215 ราย ลักษณะผู้ติดเชื้อ อาการ รพ.ที่เข้ารับรักษา สมุทรสงคราม (1 ราย) -เพศหญิง อายุ 45 ปี สัญชาติไทย กรุงเทพมหานคร (3 ราย) ราย อายุ 28, เพศหญิง ราย อายุ สัญชาติไทย ราย -มีอาการป่วย ราชบุรี ราย) ไม่มีอาการป่วย ราย -รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เพศชาย ราย อายุ เพศหญิง ราย อายุ 49, สัญชาติไทย3 ราย วชิรพยาบาล รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน (1) ไม่มีอาการป่วย ราย มีอาการป่วย ราย สมุทรสาคร (20 ราย) รพ.บ้านแพ เพศชาย ราย อายุ เพศหญิง 16 อายุ 38, 49, 64, 34 และไม่ระบุ ราย สัญชาติไทย 15 ราย ไม่ระบุ ราย ไม่มีอาการป่วย 20 ราย -รพ.สมุทรสาคร รพ.เอกชน สมุทรสาคร (11)"ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "ผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย วันที่ 6 มกราคม 2564 365 ราย (ยอดสะสม 9,331 ราย) พระนครศรือยุธยา ราย) ราย อายุ 20, ราย ลพบุรี (3 ราย) เพศชาย ราย อายุ สัญชาติไทย ราย ติดเชื้อในประเทศ (ประวัติไปสถานที่เสี่ยงอื่น มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้) 215 ราย (ต่อ) มีอาการป่วย2 รพ.สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ รพ.พระนครศรีอยุธยา(1) รพ.ท่าวุ้ง (3) ไม่มีอาการป่วย ราย ชลบุรี (48 ราย) เพศชาย ราย อายุ เพศหญิง ราย อายุ สัญชาติไทย 40 ราย ญี่ปุ่น 76 และไม่ระบุ ราย และไม่ระบุ ราย ราย กัมพูชา ราย ไม่มีอาการป่วย 48 ราย จันทบุรี (27 ราย) 68ปี เพศชาย ราย อายุ -เพศหญิง ราย อายุ -สัญชาติไทย 27 ราย รพ.ตราt รพ.บ้านบึง (5) รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา (6) รพ.เอกชน .ชลบุรี (4) -อยู่นระหว่างประสาน (32) รพ.พระปกเกล้า -รพ.โป่งน้ำร้อน (1) -อยู่นระหว่างประสาน (24) -ไม่มีอาการป่วย 26 ราย มีอาการป่วย ราย แล่บ"ไม่มีคำอธิบายรูปภาพในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "จังหวัด พิจิตร ราย) ผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย วันที่ 6 มกราคม 2564 365 ราย (ยอดสะสม 9,331 ราย) 1.1 ติดเชื้อในประเทศ (ประวัติไปสถานที่เสี่ยงอื่น มีอาซีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้) 215 ราย (ต่อ) ลักษณะผู้ติดเชื้อ อาการ รพ.ที่เข้ารับรักษา อายุ -เพศหญิง ราย ราย จันทบุรี( ราย) ไม่มีอาการป่วย ราย -เพศซาย อายุ 74ปี สัญชาติไทย ฉะเชิงเทรา ราย) รพ.บึงนาราง (2) -เพศซาย 47ปี เพศหญิง ราย -สัญชาติไทย ราย -ไม่มีอาการป่วย เชียงใหม่ 4ปี ราย) ไม่มีอาการป่วย ราย เพศหญิง อายุ 25ปี สัญชาติไทย รพ.เอกชน .จันทบุรี นครราชสีมา -รพ.พุทธโสธร(2) มีอาการป่วย -เพศซาย เพศหญิง 55ปี สัญชาติไทย2 ราย รพ.นครพิงค์ สมุทรปราการ (34 ราย) ไม่มีอาการป่วย2 ราย อายุ เพศหญิง รพ.มหาราชนครราชสีมา ระยอง (4ราย) ไม่มีอาการป่วย1 มีอาการป่วย ราย -เพศชาย เพศหญิง สัญชาติไทย 28ปี -ไม่มีอาการป่วย ราย มีอาการป่วย ราย รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ พ.สมุทรปราการ (10) จ.สมุทรปราการ (22) รพ.เอกซน จ.ระยอง (4) แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย"ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "จังหวัด ผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย วันที่ 6 มกราคม 2564 365 ราย (ยอดสะสม 9,331 ราย) 1.1 ติดเชื้อในประเทศ (ประวัติไปสถานที่เสี่ยงอื่น มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้) 215 ราย (ต่อ) ลักษณะผู้ติดเชื้อ อาการ ราชบุรี (1 ราย) เพศหญิง อายุ 24ปี สัญชาติไทย สุรินทร์ (2 ราย) เพศหญิง ราย สัญชาติไทย ราย 58ปี สมุทรสงคราม มีอาการป่วย ราย) รพ.ที่เข้ารับรักษา เพศชาย อายุ 39 สัญชาติไทย รพ.บางแพ ไม่มีอาการป่วย2ร สุราษฎร์ธานี (2ราย) เพศชาย อายุ ปี -เพศหญิง ราย อายุ 5ปี สัญชาติไทย2ราย รพ.เอกชน จ.สุรินทร์ (2) ไม่มีอาการป่วย -รพ.อัมพวา ไม่มีอาการป่วย ราย มีอาการป่วย ราย -รพ.ราษฎร์ธานี (2) แง"

 

 


HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Next Post

อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ 6 มกราคม 2564

Wed Jan 6 , 2021
อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ 6 มกราคม 2564      ตอนนี้พื้นที่ภาคใต้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังคงติดตามกันแบบเรียลไทม์ซึ่งยังน่าเป็นกังวลใจ เนื่องจากยังพบผู้เสี่ยงติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเรื่อยๆ วันนี้ (6 ธ.ค. 64) ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในภาคใต้ รักษาหายกลับบ้านแล้ว 6 คน แต่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 คน ทำให้ภาคใต้ มีผู้ติดเชื้อสะสม 33 คน รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 27 คน สรุปรายละเอียดจังหวัดต่างๆที่พบผู้ติดเชื้อโดยมีรายละเอียดดังนี้ • จังหวัดภูเก็ต ผู้ติดเชื้อ 3 พ่อลูกบิ๊กไบค์ รักษาหายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านทั้ง 3 คน • จังหวัดสตูล ผู้ติดเชื้อ 2 คน รักษาหาย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและทีมแพทย์ที่รักษา มอบดอกไม้ให้กำลังใจ • จังหวัดสุราษฎร์ธานี […]
พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 คน