สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 7 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 302 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 7 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม  ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "ATYRİ TODAY NEWS รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย วันที่ 7 ม.ค. 64 I เวลา 11: 35 น. ผู้ป่วยสะสมในไทย รักษาตัว 9,636 ราย รอรายงาน ผู้ป่วยรายใหม่ +305 ราย หายแล้ว 4,521 ราย เสียชีวิตสะสม 67 ราย www.hatyaitoday.com hatyaitodaynews T:กระทรวงสาธารณสุข"

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 11.35 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 302 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "ผู้ป่วย รายใหม่ ประเทศไทย วันที่ 7 มกราคม 2564 ประวัติเสี่ยง จำนวน (ราย) 302 193 ติดเชื้อในประเทศ 1.1 ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเ้าระวังและระบบบริการฯ ประวัติไปสถานที่เสี่ยงอื่น มีอาซีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 2) อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 1.2 การค้นหาผู้ติดเชื้อเิงรุกในขุมชน ติดเชื้อจากต่างประเทศ 2.1 ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสถานกักกันทุกประเภท (Quarantine Facilities) 2.2ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 135 58 109 3 2 แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวม 1 305"

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "มกราคม 2564 305 ราย (ยอดสะสม 9,636 ราย) จังหวัด ผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย วันที่ 1.ติดเชื้อในประเทศ 302 ราย 1.1 ติดเชื้อในประเทศ (ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวัง และระบบบริการฯ) 193 ราย ติดเชื้อในประเทศ (ประวัติไปสถานที่เสี่ยงอื่น มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้) 215 ราย ลักษณะผู้ติดเชื้อ ราย) สมุทรสาคร รายที่ เพศซาย สัญชาติไทย กรุงเทพมหานคร ราย ราย) รายที อาการ ไม่ระบุ -62ปี สัญชาติ1 -เพศชาย พระนครศรีอยุธยา รายที่ 40 รพ.ที่เข้ารับรักษา -ไม่มีอาการป่วย ราย มีอาการป่วย ราย เพศชาย -สัญชาติไทย2 สุพรรณบุรี ราย) รายที 41 มีอาการป่วย อยู่นระหว่างประสาน(37 อ่างทอง เพศชาย อายุ 35ปี สัญชาติไทย ราย) รายที 42 รพ.ราชวิถี (1) ไม่มีอาการป่วย ราย เพศชาย อายุ สิงห์บุรี (2 ราย) รายที รพ.บางไทร (1) รพ.ผักไห่ สัญชาติไทย ไม่มีอาการป่วย -เพศชาย ลพบุรี ราย) รายที่ 45 มีอาการป่วย รพ.เจ้าพระยายมราช 30,57 สัญชาติไทย เพศชาย มีอาการป่วย 2ราย รพ.เอกชน จ.อ่างทอง (1) รพ.สิงห์บุรี (2) มีอาการป่วย รพ.พระนารายณ์มหาราช"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "จังหวัด สมุทรสาคร (3 ราย) รายที่ ผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย วันที่ 7 มกราคม 2564 305 ราย (ยอดสะสม 9,636 ราย) 1) ติดเชื้อในประเทศ (ประวัติไปสถานที่เสี่ยงอื่น มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 215 ราย (ต่อ) ลักษณะผู้ติดเชื้อ รพ.ที่เข้ารับรักษา -เพศชาย ราย อายุ 20, รพ.เอกชน จ.สมุทรสาคร (2) -เพศหญิง ราย อายุ 40ปี อยู่ระหว่างประสาน สัญชาติไทย อาการ -ไม่มีอาการป่วย ราย -มีอาการป่วย2ราย กรุงเทพมหานคร ราย) 110 -เพศชาย 27 ราย อายุ -เพศหญิง ราย -สัญชาติไทย 38 ราย เมียนมา 63ปี ราย -ไม่มีอาการป่วย ราย -มีอาการป่วย 34 ราย เพศชาย สมุทรปราการ ราย) 135 รายที่ สัญชาติไทย 58ปี ราย เมียนมา ราย รพ.กลาง (1) รพ.จุฬาลงกรณ์ (12) -รพ.ราชวิถี(1) รพ.วชิรพยาบาล (8) (22) อยู่ระหว่างประสาน (2) รพ.รามาจักรีนฤบดินทร์ (1) รพ.สมฺทรปราการ (6) จ.สมุทรปราการ (12) -ไม่มีอาการป่วย 7ราย มีอาการป่วย อยู่ระหว่างประสาน (6) ("

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "สุพรรณบุรี (1 ราย) รายที 136 305 ราย (ยอดสะสม 9,636 ราย) ขอนแก่น (1 ราย) รายที่ 137 กรุงเทพมหานคร (2 ราย) รายที่ 138 139 จันทบุรี ราย) รายที่ 140 147 ชลบุรี (27 ราย) รายที่ 148 174 ตราด (1 ราย) รายที่ 175 ระยอง (13 ราย) รายที 176 188 ผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย วันที่ 7 มกราคม 2564 2) ติดเชื้อในประเทศ (อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค) 58 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 1.2 การคัดกรองเชิงรุกในชุมชน (มากกว่าร้อยละ90 ติดเชื้อไม่มีอาการ) 109 ราย ลักษณะผู้ติดเชื้อ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ คนไทย จำนวน ราย ต่างด้าว จำนวน 107 ราย สมุทรปราการ ราย) รายที่ 189 193 จังหวัด สมุทรสาคร (109 ราย) รายที่ 194 302 ตรวจพบสารพันธกรมของโรคโควิด19 รอยืนยันผลการสอบสวนโรค แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข"

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "ผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย วันที่ 2. ติดเชื้อจากต่างประเทศ 3 ราย มกราคม 2564 305 ราย (ยอดสะสม 9,636 ราย) ประเทศต้นทาง รัสเซีย เดินทางมาถึงไทย ราย) รายที่ 303 2.1 ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ลักษณะผู้ติดเชื้อ ราย 26ธ.ค.63 ตุรกี( ราย) รายที่ 304 34ปี สัญชาติรัสเซีย อาชีพ ไม่ระบุ การตรวจหาเชื้อ 24ธ.ค.63 เข้าพัก รพ. 1ม.ค. 4(D.y 6) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ สัญชาติไทย อาชีพ พนักงานนวด ประเทศต้นทาง ASQ กทม/ รพ.เอกชน กทม. 3ม.ค. 4(Day 10) ผลพบเชือ ไม่มีอาการ เดินทางมาถึงไทย เมียนมา (1 ราย) รายที่ 305 2.2 ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ลักษณะผู้ติดเชื้อ SQ ทม/ สถาบันประสาทวิทยา ราย 4ม.ค.64 เข้าประเทศไทยตามเส้นทางธรรมชาติ เพศหญิง ายุ 27 สัญชาติไทย อาชีพพนักงานสถานบันเทิง การตรวจหาเชื้อ เข้าพัก รพ. 5ม.ค. (Day ผลพบเชือ มีอาการไข้ ไอบางครั้ง อ่อนเพลีย รพ.แม่สอด แลุ่"

 

 

HATYAITODAYNEWS

 

 

 

 


HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Next Post

จังหวัดสงขลา บุกจับกุมเรือประมงเวียดนามเข้ามาทำการประมงผิดกฎหมายในน่านน้ำไทย 2 ลำ ลูกเรือกว่า 24 คน

Thu Jan 7 , 2021
จังหวัดสงขลา บุกจับกุมเรือประมงเวียดนามเข้ามาทำการประมงผิดกฎหมายในน่านน้ำไทย 2 ลำ ลูกเรือกว่า 24 คน วันนี้ (7 ม.ค.64) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาพลตรี พิจิตต ศรีรุ่งเรือง เสธ.ทรภ.2 พร้อมด้วยนายวรณัฎฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผบ.เรือหลวงล่องลม กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ประมงจังหวัดสงขลา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 และด่านศุลกากรสงขลา ร่วมแถลงข่าวการจับกุมเรือประมงเวียดนาม ที่เข้ามาทำการประมงผิดกฎหมายในน่านน้ำไทย บริเวณแบริ่ง 075 ระยะ 143 ไมล์ จากปากร่องน้ำสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในน่านน้ำภายใน โดยทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางเรือ ภาคที่ 2 โดยทัพเรือภาคที่ 2 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ ในวันที่ 6 มกราคม 2564 […]
ปกข่าวสำหรับเฟส7 1 3